Strefa klienta
Pomoc

Jeżeli sprawa karna toczy się w trybie art. 335 kpk to czy przy rozprawie sądowej można zmienić prokuratora i jak to dokonać ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Na podstawie art. 335 §1 kpk prokurator może złożyć wniosek o ukaraniu oskarżonego bez przeprowadzania rozprawy. Wniosek taki nie może być złożony jako samodzielny lecz musi być dołączony do aktu oskarżenia wnoszonego do sądu. Dołączenie takiego wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy: - zarzucany oskarżonemu cyn jest występkiem zagrożonym karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, - oskarżony wyraził zgodę na złożenie takiego wniosku, - okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości; - cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy. Zmiana prokuratora przez oskarżonego w toku postępowania jest niemożliwa i w dodatku bezzasadna, ponieważ oskarżycielem publicznym w danej sprawie nie jest konkretny prokurator, może na każde posiedzenie czy rozprawę w danej sprawie stawiać się inny prokurator i jest to całkowicie zgodne z przepisami.

Hasła:

prokurator

Data odpowiedzi:

26-01-2006r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

129712

Podobne:

Czy istnieje możliwość przyznania najbliższym dziecka poczętego uprawnień pokrzywdzonego w przypadku przestępstwa aborcji ?

Czy istnieje możliwość przyznania najbliższym dziecka poczętego uprawnień pokrzywdzonego w przypadku przestępstwa aborcji ?

Jeœli ktoœ został oskarżony na podstawie paragrafu 197&1 a w między czasie przyszły wyniki badań, które wykazały, że nie zrobił…

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Czy prokurator umazajac sledztwo, jest zobowiazany, do zwrocenia osobie skladajacej doniesienie o przestepstwie, wszystkich dostarczonych dowodow, czy nalezy wystapic o…

Czy prokurator zwraca dowody po umorzeniu postępowania.