Strefa klienta
Pomoc

Kiedy kończy się status studenta dla absolwenta ?


Pytanie:

Obronę miałam 14 lipca 2004 , ale wnosiłam opłaty za czesne do wrzesnia 2004 włącznie. Czy status studenta został przerwany w lipcu czy posiadałam go do końca września ?

Odpowiedź:

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zostało zlikwidowane pojęcie absolwenta. Zostało ono zastąpione przez "osoba bezrobotna do 25 roku życia" oraz przez "osobę zarejestrowaną jako bezrobotna w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia" jak to wynika z art. 53 ust 1 i 2 tej ustawy i tacy bezrobotni mogą być skierowani na staż. Staż taki może trwać maksimum 12 miesięcy.

Hasła:

absolwent

Data odpowiedzi:

20-01-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

107834

Podobne:

Słyszałam, że jeśli jestem studentem do 26 roku życia to pracodawca nie płaci za mnie składek, a jeżeli jestem starsza…

Słyszałam, że jeśli jestem studentem do 26 roku życia to pracodawca nie płaci za mnie składek, a jeżeli jestem starsza i mam status absolwenta, jestem bezrobotna i mam umowę zlecenia to czy płacą za mnie składki chorobowe i emerytalne?

Moje pytanie dotyczy stażu. Byłem zatrudiony w sklepie na umowe o prace na 1/3 etatu w roku 2004 pracowałem przez…

Moje pytanie dotyczy stażu. Byłem zatrudiony w sklepie na umowe o prace na 1/3 etatu w roku 2004 pracowałem przez 9 miesięcy, 14 kwietnia 2005 r. obroniłem prace licencjackš i tym samym posiadam status absolwenta.. I tutaj moje pytanie czy mam możl

Czy podejmujac prace na umowe zlecenie przez okres 3 miesiecy musze zglosic ten fakt do Urzedu Pracy?? Obecnie mam status…

Czy podejmujac prace na umowe zlecenie przez okres 3 miesiecy musze zglosic ten fakt do Urzedu Pracy?? Obecnie mam status bezrobotnego absolwenta

Witam. Czy podejmujac prace na umowe zlecenie przez okres 3 miesiecy musze zglosic ten fakt do Urzedu Pracy??

Czy podejmujac prace na umowe zlecenie przez okres 3 miesiecy musze zglosic ten fakt do Urzedu Pracy. Obecnie mam status bezrobotnego absolwenta.