Strefa klienta
Pomoc

Kiedy po zakończeniu zatrudnienia trzeba rejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy?


Pytanie:

Po chorobowym dostałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dwutygodniowym, na te dwa tygodnie wystawiono mi zaległy urlop. Mam pytanie kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy? Kierowniczka powiedziała, że zostanie mi przesłane po zakończeniu urlopu. Wypowiedzenie było w dniu 05.06-19.06.09. Należy mi się bezrobocie, ale muszę zgłosić się do PUP w ciągu 14 dni i nie wiem czy to te 14 dni w trakcie wypowiedzenia czy po zakończeniu czyli po 19.06.

Odpowiedź:

W art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) prawodawca nie podaje terminu w jakim po ustaniu zatrudnienia należy się rejestrować w urzędzie pracy. Wskazuje on tylko, że rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Takim dokumentem jest między innymi ostatnie świadectwo pracy. Powinno być ono wydane niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy ( art. 97 par. 1 K.p.). Po ustaniu zatrudnienia, czyli po dniu 20 czerwca (wypowiedzenie dwutygodniowe kończy się zawsze w sobotę) , mając już świadectwo pracy plus inne dokumenty (m.in. świadectwa szkolne, pozostałe świadectwa pracy) można już zarejestrować się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Bezrobotny z chwilą rejestracji uzyskuje status osoby bezrobotnej. W celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić wymagania zawarte w art. 71 ust. 1 ustawy. Wskazany jest brak ze strony urzędu propozycji zatrudnienia, stażu , przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Należy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji mieć przepracowane 365 dni i osiągać wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę , od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Podstawa prawna: - art. 97 par. 1 K.p.; - art. 33 ust. 2 , - art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) Stan prawny na 8 czerwca 2009 r. WK

Data odpowiedzi:

08-06-2009r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

139152

Podobne:

W jakim urzędzie pracy musi się zarejestrować bezrobotny ?

W jakim urzędzie pracy musi się zarejestrować bezrobotny ?

Pracowałem na umowę o pracę od 01.02.08 do 31.05.09 r. i dostaję teraz zasiłek I moje pytanie jak podejmę pracę…

Czy muszę się ponownie rejestrować w urzędzie pracy ?

Mam pytanie czy będąc zarejestrowana na bezrobotnym mam możliwość otrzymać becikowe, czy aby je otrzymać musiałabym pracować? Jestem bezrobotna bez…

Czy otrzymam becikowe, jeżeli jestem bezrobotną bez prawa do zasiłku?

witam chcialbym otworzyc sobie firme adres zameldowania mam inny niz adres do korespondencji. poprostu nie mieszkam tam gdzie jestem zameldowany…

Czy można założyć działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania?