Strefa klienta
Pomoc

Kogo uważa się za członka rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Za członków rodziny uważa się następujące osoby: - dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, - małżonka, - wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Hasła:

zus

Data odpowiedzi:

18-11-2006r.

Działy prawa:

Numer porady:

131352

Podobne: