Strefa klienta
Pomoc

Kogo zalicza się do pracowników w przypadku zwolnień grupowych i jak oblicza się termin 30 dni ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Liczebność pracowników w danym zakładzie pracy ustala się na podstawie umów o pracę (wlicza się tutaj wszystkie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu). Ważna jest tutaj liczba zatrudnionych a nie wymiar etatu na jakim są zatrudnieni (wlicza się tutaj także osoby przebywające na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym). Nie wlicza się do liczby pracowników osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne to jest np: umowy zlecenia, umowy o dzieło. Zwolnienie ma charakter zwolnienia grupowego jesli podana powyżej liczna pracowników zostanie zwolniona w okresie nieprzekraczajacym 30 dni. Dla ustalenia tego okresu bierze się pod uwagę daty złożenia wypowiedzeń lub porozumień stron rozwiązujacych stosunek pracy z inicjatywy pracodawcy oczywiście pod warunkiem że ich w tym okresie co najmniej 5. Nie są istotne tutaj daty rozwiązania stosunku pracy. Dla ustalenia stanu zatrudnienia u danego pracodawcy w celu stwierdzenia możliwości zastosowania ustawy istotna jest liczba zatrudnionych pracowników w momencie wypowiadania umowy o pracę. Należy podkreślić, iż zarówno w przypadku zwolnienia grupowego jak i indywidualnego ustawę stosuje się wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na osoby a nie na etaty).

Hasła:

zwolnienia grupowe

Data odpowiedzi:

15-09-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

130899

Podobne:

Witam, Chciałbym zapytać o kwestie możliwej ochrony przed definitywnym wypowiedzeniem kontraktu menedżerskiego zawartego na czas nieokreślony z pracownikiem pełniącym funkcje…

Witam, Chciałbym zapyta...

Odprawa

Odprawa

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę

Odprawa w przypadku zakończenia umowy o pracę

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - kilka pytań

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych - kilka pytań