Strefa klienta
Pomoc

Kolejność potrąceń


Pytanie:

Kolejność potrąceń. Mąż ma potrącane przez komornika należności z tytułu kredytu. W momencie złożenia przeze mnie pozwu o alimenty, co będzie miało pierwszeństwo, zasądzenie alimentów czy zaspokojenie należności banku i czy ma to wpływ na kwotę alimentów?

Odpowiedź:

Domyślam się, że egzekucja jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę Pani męża. W tym wypadku znajduje zastosowanie art. 87 § 1 i 2 kodeksu pracy. Na podstawie tych przepisów dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia za pracę na poczet długów pracownika. Zgodnie z kolejnością ustaloną w tych przepisach świadczenia alimentacyjne są potrącane w pierwszej kolejności, przed sumami egzekwowanymi na podstawie tytułów wykonawczych na poczet innych należności (w tym – należności z tytułu umów kredytu).
Zauważyć należy, że w związku z tym, że do wynagrodzenia jest już skierowana egzekucja sądowa z innego tytułu oznacza, że (na podstawie przepisu art. 88 § 1 pkt 2 k.p.) po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty i uzyskaniu na niego klauzuli wykonalności, wniosek o wszczęcie egzekucji na jego podstawie będzie Pani musiała skierować do komornika prowadzącego egzekucję, a nie do pracodawcy.
Jeżeli natomiast świadczenia alimentacyjne są potrącane ze świadczenia innego niż wynagrodzenie za pracę (np. z zapłaty za umowę zlecenia czy o dzieło, z dochodów z działalności gospodarczej) – znajduje zastosowanie art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego, na mocy którego świadczenia alimentacyjne znajdują się w drugiej kategorii zobowiązań co do kolejności zaspokajania (w pierwszej kategorii znajdują się jedynie koszty egzekucyjne), co oznacza, że również w tym przypadku świadczenia z tytułu alimentów są zaspokajane w drodze egzekucji przed wszelkimi innymi należnościami.
Jeśli chodzi o wysokość zasądzonych alimentów, zależy ona (zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sądy raczej nie są skłonne uznawać, że konieczność spłaty kredytu ma wpływ na możliwości płatnicze dłużnika alimentacyjnego (jeżeli dłużnik ma pieniądze na finansowanie kredytu, musi je mieć również na utrzymanie dzieci) – tak więc fakt prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia męża nie powinien mieć wpływu na wysokość zasądzonych alimentów.

Data odpowiedzi:

05-08-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

18103

Podobne:

Dzień dobry. Jeżeli jestem matką samotnie wychowującą dzieci i moim dochodem są alimenty , rodzinne i staż to czy komornik…

Egzekucja z alimentów i stypendium stażowego

Prowadząc księgowość kierowcom w koszty uzyskania przychodu zaliczamy koszt zryczałtowany - kilometrówka (koszty paliwa, remontów). Czy kierowca świadcząc usługi kierowania…

KUP w przypadku kierowców

Czy jeśli jedna osoba ma wobec drugiej osoby dług w pracy (prywatny dług ), to czy na podstawie pisma do…

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika jego prywatny dług ?

Ile procentowo mogą zabrać mi z wynagrodzeni egzekucje komornicze.jaka jest kwota wolna od egzekucji?

Ile procentowo mogą zabrać mi z wynagrodzenia egzekucje komornicze. Jaka jest kwota wolna od egzekucji ?