Strefa klienta
Pomoc

Koniec umowy o pracę a chorobowe


Pytanie:

W dniu 31 października 2010 r. kończy mi się umowa o pracę, obecnie choruje już od jakiegoś czasu. Czy po zakończeniu tego okresu będąc dalej na zwolnieniu L4, będą wypłacane świadczenia, mimo to że nie będą już związany z obecnym pracodawcą umową o pracę ?

Odpowiedź:

Na podstawie   art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -tekst jedn.: Dz. U z 2005 r. nr 31, poz. 267 (dalej : ustawa) przysługuje Pani/Panu prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy będzie Pani/Panu wypłacał   Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS). Ważna ciągłość zwolnienia lekarskiego. Nie może ono być w ogóle przerwane.
Jak stanowi art. 8 niniejszej ustawy można chorować   nie dłużej jednak niż 182 dni. Po zakończeniu 182 dni zasiłku chorobowego, jeżeli dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą uzyskać zdolność do pracy, ubezpieczony może mieć przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy kalendarzowych. Tak wynika z art. 18   ust. 2 powyższej ustawy.
Należy pamiętać o tym, że przebywając na zwolnieniu lekarskim   po zakończeniu zatrudnienia nie należy rejestrować się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego ( art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy). Poza tym ZUS ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ( art. 68 ust. 1 ustawy). Może Panią/Pana na podstawie art. 59 ustawy wezwać na badania kontrolne.
 
Podstawa prawna:
- art. 7 , - art. 8 ,-art. 18   - art. 59, - art. 68ust. 1    Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U z 2005 r. nr 31, poz. 267)
 
Stan prawny na 18 pażdziernika 2010 r.
WK

Hasła:

zasiłek chorobowy

Data odpowiedzi:

19-10-2010r.

Działy prawa:

Ubezpieczenia społeczne

Numer porady:

231399

Podobne:

Witam. Pracodawca 26 listopada wypowiedział mi umowę o pracę z 14 dniowym wypowiedzeniem. Od 31 listopada przebywam na zwolnieniu chorobowym…

Witam. Pracodawca 26 list...

Jestem na wcześniejszej emeryturze i pracuję na 1/4 etatu. W tym roku po raz pierwszy zachorowałem. Czy pracującemu emerytowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Jestem na wcześniejszej emeryturze i pracuję na 1/4 etatu. W tym roku po raz pierwszy zachorowałem. Czy pracującemu emerytowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Jak będzie ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli zachoruje ona w tym samym miesiącu, w którym zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego?

Jak będzie ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli zachoruje ona w tym samym miesiącu, w którym zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego?

Od kiedy ZUS płaci zasiłki chorobowe pracownikom firmy zatrudniającej powyżej 20 osób? Czy dzieje się to od momentu przekroczenia liczby zatrudnionych powyżej 20 osób?

Od kiedy ZUS płaci zasiłki chorobowe pracownikom firmy zatrudniającej powyżej 20 osób? Czy dzieje się to od momentu przekroczenia liczby zatrudnionych powyżej 20 osób?