Strefa klienta
Pomoc

Koniec urlopu wychowawczego a kolejna ciąża pracownicy


Pytanie:

Na koniec lipca   2010r kończy mi się umowa o pracę i do tego też dnia mam urlop wychowawczy na pierwsze dziecko, a teraz jestem znowu w ciąży. Pod koniec umowy będzie to 5 miesiąc. Czy pracodawca musi mi przedłużyć umowę, czy też nie. Jeżeli nie przedłuży mi umowy to czy należy mi się jakieś macierzyńskie z ZUS ?

Odpowiedź:

W sytuacji podanej w pytaniu przed końcem urlopu wychowawczego należy dostarczyć pracodawcy  zaświadczenie o stanie ciąży (art. 185 par. 1 K.p.).  Na jego podstawie Pani umowa o pracę zostanie Pani objęta ochroną trwałości stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może   Pani zwolnić za wypowiedzeniem. Zabrania mu bowiem tego art. 177 par. 1 K.p.  Na   podstawie   art. 177 par. 3 K.p. Pani dotychczasowa umowa o pracę zostanie przedłużona z mocy prawa do dnia porodu. Z chwilą urodzenia dziecka   umowa ta rozwiąże się. Zgodnie z dyspozycją   zawartą   w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ) ubezpieczonej będącej pracownicą  zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony , lub na czas wykonania określonej pracy , z która umowa o pracę   na podstawie art. 177 par. 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
 
Co ważne zasiłek macierzyński przysługuje przez okres   ustalony przepisami Kodeksu pracy jako m.in. okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy jw.).
 
Odniesienie do wymiaru urlopu macierzyńskiego znajduje się w      art. 180 par. 1 K.p. Ustawodawca wskazuje w nim, że pracownicy przysługuje   urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Jeżeli urodzi się dwoje dzieci przy jednym porodzie, wówczas   należy się 31 dni urlopu macierzyńskiego. Dalej prawodawca    wymienia ilość tygodni przysługujących   jeżeli urodzą się trojaczki, czworaczki, pięcioraczki.
 
Kwestia udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego zawarta została w art. 182[1] K.p. W latach 2010 – 2011 wynosi on do 2 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka. Udzielany on jest bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego   na pisemny wniosek pracownicy złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem   korzystania z tego urlopu (art. 182[1] par. 2 i 3 K.p.).
 
W przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego trzeba będzie napisać taki wniosek do ZUS zachowując termin podany w art. 182[1] par. 3 K.p.
 
Podstawa prawna:
 
-         art. 177 par. 1 K.p.;
-         art. 177 par. 3 K.p.;
-         art. 180 par. 1 pkt 1 i 2 K.p.;
-         art. 182[1] K.p.;
-         art. 185 par. 1 K.p.
-         art. 29 ust. 5, - art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 )
 
Stan prawny na 4 lipca 2010 r.
WK

Hasła:

urlop wychowawczy

Data odpowiedzi:

05-07-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

231044

Podobne:

Bardzo proszę o odp.na pytanie,czy do okresu zatrudnienia od ktorego zalezy prawo do nagrody jubileuszowej,wlicza sie cały okres urlopu wychowawczego…

Nagroda jubileuszowa a urlop wychowawczy

Jestem na urlopie wychowawczym od 2011 r. Od 1.11.2012 r. zawarłam z inną firmą umowę zlecenia. Czy powinnam o tym poinformować swojego pracodawcę ?

Jestem na urlopie wychowawczym od 2011 r. Od 1.11.2012 r. zawarłam z inną firmą umowę zlecenia. Czy powinnam o tym poinformować swojego pracodawcę ?

Czy po urlopie wychowawczym należy odbyć badania okresowe ?

Czy po urlopie wychowawczym należy odbyć badania okresowe ?

Czy wypłacane pracownikom przez Spółkę ze środków ZFŚS kwoty, stanowiące dofinansowanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy tylko do limitu kwoty 380,00 zł

Czy wypłacane pracownikom przez Spółkę ze środków ZFŚS kwoty, stanowiące dofinansowanie do żłobków lub klubów dziecięcych zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy tylko do limitu kwoty 380,00 zł