Strefa klienta
Pomoc

Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej - osoba która składa wniosek do komornika czy osoba, od której mają zostać wyegzekwowane należności?


Pytanie:

Odpowiedź:

Zasadą jest, że koszty egzekucji komorniczej pokrywa dłużnik, koszty te pokrywane są z opłat komorniczych. Wyjątkowo część kosztów egzekucji ponosi wierzyciel:
1) w razie podjęcia czynności przez komornika, na żądanie wierzyciela, poza rewirem komornika (wierzyciel wpłaca zaliczkę na poczet tych czynności, a obejmują one takie koszty jak: diety, zwrot za przejazdy, koszty noclegu) – art. 8 pkt. 6 i 7 Ustawy o komornikach
2) wydatki w trakcie egzekucji takie jak: należności biegłych, koszty ogłoszeń prasowych, należności osób wezwanych do udziału w czynnościach, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym – art. 39§1 i 2 – na pokrycie tych kosztów komornik może żądać zaliczki, uzależniając od jej wpłacenia podjęcia czynności.

Data odpowiedzi:

28-10-2003r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

8681

Podobne:

Wzięłam kredyt na 3 lata. W penwym momencie przestałam go spłacać. Sprawe w imieniu Banku przejał komornik. W wyznaczonym przez…

Umożenie egzekucji komorniczej - spłata zadłużenia

Komornik wystawił w maju na licytację samochód holowniczy, w celu wyegzekwowania kosztów sądowych i komorniczych. Teraz otrzymałem pismo o licytacji…

Licytacja samochodu holowniczego

W jaki sposób można wstrzymać, czy też zakończyć czynności komornicze. Moja mama miała wierzytelność do splacenia wyrokiem sądu, spłaciła ją…

Problem z komornikiem

Czy mieszkając w Katowicach mogę korespondencyjnie, mając wyrok sądu, zlecić komornikowi egzekucję długu od dłużnika z Warszawy? Jeśli tak, to…

Czy mieszkając w Katowicach mogę korespondencyjnie, mając wyrok sądu, zlecić komornikowi egzekucję długu od dłużnika z Warszawy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy muszę wysłać wniosek do jakiegoś konkretnego rewiru i konkretnego komornika?