Strefa klienta
Pomoc

Kto powinien wypełnić formularz E 402, będący zaświadczeniem o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych?


Pytanie:

Kto powinien wypełnić formularz E 402, będący zaświadczeniem o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych? W części A tego formularza jest wymieniony wnioskodawca w sprawie świadczeń np. w Niemczech i tylko uczeń lub student w Polsce. Część B jest przeznaczona - zgodnie z treścią - dla szkoły i placówki szkolnictwa wyższego, która swoją pieczątką i podpisem ma potwierdzić fakt odbywania nauki. Zdarzyło się, że instytucja niemiecka odesłała, jako nieprawidłowo potwierdzony, formularz E 402, który był opieczętowany przez nasz rops w Łodzi, ponieważ tam jest miejsce dla szkoły.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, funkcję instytucji właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, pełni samorząd województwa –oraz wyznaczone Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. W przypadku potwierdzania formularza E402 - zaświadczenie dot. kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, ROPS, do którego został przesłany formularz, zwraca się do odpowiedniej szkoły, uniwersytetu lub placówki szkolnictwa wyższego, celem potwierdzenia formularza w cz. B. W przypadku, kiedy szkoła lub placówka szkolnictwa wyższego nie może zaświadczyć na przekazanym formularzu, dopuszcza się by ROPS zwrócił się do szkoły o wydanie zaświadczenia na odpowiedniku polskiej wersji językowej – formularza E402 w cz. B. Wówczas w oparciu o wydane zaświadczenie ROPS wypełnia formularz E402 i potwierdza pieczęcią za zgodność z wypełnionym zaświadczeniem, dołączając wydane zaświadczenie. Źródło: MPiPS

Hasła:

świadczenia rodzinne

Data odpowiedzi:

28-04-2008r.

Działy prawa:

Numer porady:

136233

Podobne:

Ma dziecko w wieku 6 lat czy istnieje jakaś forma pomocy z państwa tzn zasiłki , jakie są wymogi ,…

Ma dziecko w wieku 6 lat...

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Udokumentowanie dochodów potrzebnych w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie utrzymuje kontaktów z rodziną

Udokumentowanie dochodów potrzebnych w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie utrzymuje kontaktów z rodziną

Chodzi mi o pytanie czy jest coś takiego jak dodatek starczy, jeżeli jest to komu się należy, od ilu lat jest taki dodatek i gdzie się można zwrócić ?

Chodzi mi o pytanie czy jest coś takiego jak dodatek starczy, jeżeli jest to komu się należy, od ilu lat jest taki dodatek i gdzie się można zwrócić ?