Strefa klienta
Pomoc

Kto to jest małoletni ? Kto to jest nieletni ? Gdzie można znaleźć definicję prawną tych terminów ?


Pytanie:

Odpowiedź:

Małoletni -osoba która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego) Nieletni - osoba która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat art. 10 §1 k.k. Czynów popełnionych prze osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegają odpowiedzialności karnej- stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa używa pojęcia nieletni w 3 znaczeniach: a)osoby które nie ukończyły 18 lat w stosunku do których stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją, b) osoby między 13 a 17 rokiem życia wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw, c)osoby do ukończenia 21 roku życia wobec których wykonywane są orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze określone w ustawie. Od zasady, że granicą wiekowa odpowiedzialności karnej jest 17 rok życia przewidziano w kodeksie karnym wyjątki. Odpowiedzialność karną na podstawie przepisów k.k. może ponieść osoba która ukończyła 15 lat, jeżeli dopuściła się czynów szczególnie penalizowanych do których nalezą m.in. z art. 134 k.k.- zamach na życie Prezydenta, 148 §1, 2 lub 3 – zabójstwo człowieka, art. 165 §1k.k. – umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu etc. Młodociany - pojecie to definiuje kodeks karny w art. 115 §10. Młodocianym jest osoba która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Jest to szczególna kategoria sprawców dorosłych, wyodrębniona jednak i traktowana odmiennie w przepisach prawa karnego niż sprawcy dorośli.

Hasła:

małoletni, nieletni

Data odpowiedzi:

13-03-2005r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

111469

Podobne:

Kurator rodzinny poradził mi że jezeli sprawy o widzenie sie z dzieckiem sąd nasz wyśle do psychologa to mogę złozyć…

Zabezpieczenie widzenia z dzieckiem

Witam dziękuję za odpowiedź wyczerpującą na poniższe pytanie jednakże nie zadawala mnie bo nadal stoję w punkcie wyjścia, zatem jeśli…

Witam dziękuję za odpow...

Witam.Moja córka ma 15 lat i jest w szóstym miesiącu ciąży. Rozwiązanie planowane jest na koniec sierpnia.Kiedy zaszła w ciążę…

Kurator dla dziecka nienarodzonego

Co to znaczy w przepisach prawnych -nieletnie dzieci.

Alimenty były przyznane matce 13 latki i 16 latka. Minęło 5 lat i dzieci skończyły już 18 lat. Kto może wystąpić o zwiększenie alimentów - ich matka czy one same?