Strefa klienta
Pomoc

Które z dzieci w przypadku śmierci ojca spłaca jego długi, które pozostawił?


Pytanie:

Posiada trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i dwójkę z drugiego. Jedno z dzieci jest niepełnosprawne - dorosłe, czy taka osoba też będzie musiała spłacać jego długi?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność za długi zmarłego przechodzi na wszystkich spadkobierców. Odpowiadają oni solidarnie. Jeśli wszystkie dzieci są spadkobiercami, to wszystkie odpowiadają za zadłużenie ojca – również, to niepełnosprawne. Wierzyciel może domagać się zapłaty od każdego ze spadkobierców całości długu. To z dzieci, które spłaci dług, będzie mogło domagać się rozliczenia od pozostałych spadkobierców i zwrócenie części pieniędzy.
JM

Hasła:

długi spadkowe

Data odpowiedzi:

05-11-2010r.

Działy prawa:

Cywilne Spadkowe

Numer porady:

138806

Podobne:

Czy teraz należy skorygować pozew i jak to zrobić ? Ogranicza się powództwo do 50% kwoty czy też zmienia się…

Dział spadku a odpowiedzialność za długi

Czy zakończone postępowanie o nabycie spadku wpływa na pozew skierowany tylko przeciwko jednemu spadkobiercy ? Należy teraz pozew zmienić (ograniczyć…

Odpowiedzialność spadkobierców za długi po dziale spadku

Zwrot pieniędzy wyegzekwowanych przez wierzyciela

Zwrot pieniędzy wyegzekwowanych przez wierzyciela

Zwrot pieniędzy z niesłusznej egzekucji

Zwrot pieniędzy z niesł...