Strefa klienta
Pomoc

Likwidacja funduszu alimentacyjnego


Pytanie:

Mam 2 dzieci na które otrzymuję alimenty z funduszu alimentacyjnego 700 zł. miesięcznie, słyszałam, że od 1.01.04r.fundusz przestaje działać, a alimenty ma wypłacać opieka społeczna, ale maksymalnie 140zł.miesięcznie dlaczego? Przecież te 700zł.mam przyznane wyrokiem sądu, ja nie pracuję jestem zapisana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku, co stanie się z samotnymi matkami w podobnych sytuacjach?

Odpowiedź:

Od nowego roku zniknie Fundusz Alimentacyjny w ZUS. W zamian mają być dodatki do zasiłku rodzinnego. Dla wszystkich w jednakowej wysokości.
Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego wiąże się z projektem ustawy o świadczeniach rodzinnych. To właśnie w niej przewidziany jest dodatek dla osób samotnie wychowujących dziecko.
Wypłatą dodatków zajmował się będzie nie ZUS, ale ośrodki pomocy społecznej. One teżbędą sprawdzać uprawnienia ubiegających się o zasiłek rodzinny. Do rodzinnego osobom samotnie wychowującym dziecko wypłacany będzie dodatek alimentacyjny. Jego wysokość ma być jednakowa dla wszystkich –tj.170 zł.

Data odpowiedzi:

28-10-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

8598

Podobne:

na jakich zasadach od września będą przyznawane zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego jakie są rodzaje dodatków

Na jakich zasadach od września będą przyznawane zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego?. Jakie są rodzaje dodatków ?

Moja zona urodzila dziecko i do tej pory nie otrzymala zasilku porodowego.Mam pytanie kto taki zasilek zalatwia poniewaz zona pracuje…

Moja zona urodzila dziecko i do tej pory nie otrzymala zasilku porodowego.Mam pytanie kto taki zasilek zalatwia poniewaz zona pracuje i otrzymuje zasilek macierzynski z ZUs-u. Ggzie sie z tym zglosic i jakie dokumenty sa potrzebne?

mam przyznany zasiłek rodzinny do sierpnia 2005 roku- jeśli chcę się ubiegać o zasiłek na kolejny rok,czyli do sierpnia 2006…

Mam przyznany zasiłek rodzinny do sierpnia 2005 roku- jeśli chcę się ubiegać o zasiłek na kolejny rok,czyli do sierpnia 2006 to do kiedy powinnam złożyć nowe dokumenty i kwestionariusz,oraz za jaki rok powinnam przedstawić maje dochody

Czy ukazała się już w dzienniku ustaw bądź monitorze polskim - ustawa dotycząca otrzymania przez matki 70% alimentów, w przypadku…

Świadczenia rodzinne