Strefa klienta
Pomoc

Mam pytanie dotyczace oskarżenia o zniesławienie. Jest ono przestępstwem czy wykroczeniem? Jaka grozi za nie kara i w jakim kodeksie mogę szukać artykułów z nim zwiazanych. Jeśli do zniesławienia doszło w miejscowości pozwanego to czy rozprawa


Pytanie:

Odpowiedź:

Przestępstwo jest pojęciem bardzo ogólnym i odnosi się do czynów zabronionych przez ustawę karną. Przestępstwa według art. 7 kodeksu karnego w zależności od wymiaru kary jaką są zagrożone dzieli się na zbrodnie, występki. Czynem zabronionym jest także wykroczenie. Pojęcia te są regulowane ustawowo i tak: - Ustawa, z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń.(Dz. U. z dnia 31 maja 1971 r.)  Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.( Art. 1 k.wykroczeń), - Ustawa z dnia 06.06.1997 Kodeks Karny, (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, albo karą surowszą, występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Zniewaga jest regulowana w art.216 kodeksu karnego, znamiona tego czynu zabronionego wypełnia ten, kto: - znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze aby zniewaga do tej osoby dotarła- zagrożenie karą: grzywna albo ograniczenie wolności; - znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania: zagrożenie karą: grzywna, ograniczenie wolności pozbawienie wolności do roku; - jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Ściganie za zniewagą odbywa się z oskarżenia prywatnego. Sprawę może rozpatrzyć sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego czyli osoby wnoszącej pozew.

Hasła:

zniesławienie

Data odpowiedzi:

08-11-2004r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

103895

Podobne:

Czy moge oskarżyć o zniesławienie lub znieważenie osobę, która publicznie mówi że, oskarża mnie o znecanie i doprowadzenie do śmierci…

Pomówienie innej osoby

Znieważanie za względu na orientację seksualną

Znieważanie za względu na orientację seksualną

Prowadzę portal z internetowymi epitafiami (nekrologami). Nekrolog może dodać każdy, bezpłatnie i anonimowo. Niestety czasem zdarzają się spory. Ostatnio siostra…

Odpowiedzialność za treść ogłoszeń internautów

Witam. Oto moje pytanie. Brat 36 Letni. Po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Rozpoznanie : Depresja i zaburzenie osobowości.…

Czy mogę zmusić brata do podjęcia leczenia psychiatrycznego?