Strefa klienta
Pomoc

Mąż jest karany wyrokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu z art.207 par.1 kk. czy następna sprawa karna dotycząca tego samego przestępstwa odwiesza wyrok?


Pytanie:

Odpowiedź:

O zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności której wykonanie sad w wyroku zawiesił na okres próby mówi art. 75 § 1 kodeksu karnego zgodnie z nim Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.- jest to tzw. obligatoryjne (obowiązkowe) zarządzenie wykonania kary. Istnieje także fakultatywne- tzn. zależne od okoliczności danej prawy zarządzenie wykonania kary pozbawienie wolności uregulowane w art. 75 § 2 kk i tak: sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Zaznaczyć należy, że zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Hasła:

odwieszenie wyroku

Data odpowiedzi:

13-06-2006r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

130465

Podobne:

Czy wyrok na sprawie o o odwieszenie wyroku mógł zapaść bez mojej obecności? Jeśli tak to jak ewentualnie mogę dowiedzieć…

Odwieszenie wyroku

Rok temu zostałem skazany za jazde pod wpływem alkoholu 0,32 promila... zostało zabrane mi prawo jazdy na okres 1 -go…

Odwieszenie wyroku

Zostałem skazany przez sąd za oszustwo internetowe na 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata + koszty procesu+ grzywna +…

Czy jeśli ponownie stanę przed sądem za to samo przestępstwo ale popełnione przed tym wyrokiem to czy sąd odwiesi karę ?

Mam pytanie ok 2 lat temu zostalem skazany za kradziez lecz wyrok dostalem w zawieszeniu na 3 lata i w…

Mam pytanie ok 2 lat temu zostałem skazany za kradzież lecz wyrok dostałem w zawieszeniu na 3 lata i w tym okresie zabrano mi prawo jazdy na okres 1 roku . Dostałem karę grzywny i zapłaciłem ja lecz nie dostałem wyroku w zawieszeniu. A teraz dost