Strefa klienta
Pomoc

Miejsce publiczne


Pytanie:

Czy istnieje ustawowa defincja pojęcia "miejsce publiczne" ?

Odpowiedź:

Nie ma ustawowej definicji. Mówiąc najogólniej miejsce publiczne to według doktryny prawa miejsce, do którego ma dostępo nieokreślona z góry liczba osób, np. ulica, plac. Wiele zależy od konkretnych okoliczności, które mogą się zmieniać i raz jedno miejsce będzie uznane za miejsce publiczne a drugim razem nie. W każdym bądź razie do miejsca publicznego dostęp (przynajmniej teoretyczny) ma nieograniczona, nieokreślona z góry liczba osób. Proszę bardziej skonkretyzować pytanie, o jaką dziedzinę prawa chodzi, a będziemy w stanie udzielić bardziej wyczerpującej porady.

Data odpowiedzi:

07-06-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne Cywilne Karne

Numer porady:

5619

Podobne:

Jakie obecnie obowiązują przepisy dotyczące czasu pracy kierowców autobusów przewożących podróżnych na trasach krajowych i międzynarodowych. Podaję przykład. Kierowca ma…

Czas pracy kierowców autobusów

Pytanie podatnika: Zdaniem Spółki wydatki ponoszone na wytworzenie (nabycie) podręczników przekazywanych następnie nauczycielom powinny w całości stanowić koszty uzyskania przychodów…

Pytanie podatnika: Zdaniem Spółki wydatki ponoszone na wytworzenie (nabycie) podręczników przekazywanych następnie nauczycielom powinny w całości stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki, jako koszt sprzedaży podręczników.