Strefa klienta
Pomoc

Na jakich warunkach można zawiesić i odwiesić zasiłek dla bezrobotnych?


Pytanie:

Odpowiedź:

Nie ma ustawowej nazwy "zawieszenie" zasiłku. Przyjęło się natomiast, że tak się potocznie określa kilka sytuacji, np. -brak gotowości do pracy w okresie krótszym niż 30 dni /maksymalnie 29/.Może to być wyjazd, w tym za granicę, ale okres nieobecności musi być uzgodniony w urzędzie wyznaczany jest obowiązkowy termin potwierdzenia gotowości do pracy po ustaniu przyczyny .Nie następuje wyłączenie z ewidencji tj. pozbawienie statusu, natomiast zasiłek za ten czas nie przysługuje i następuje skrócenie ogólnego okresu pobierania zasiłku o czas braku gotowości do pracy. Po zgłoszeniu się następuje wznowienie wypłaty zasiłku -podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia lub pracy zarobkowej na okres krótszy niż 365 dni, uzyskanie dochodu przekraczającego połowę najniższego wynagrodzenia...- następuje wówczas wyłączenie z ewidencji, czyli pozbawienie statusu bezrobotnego, a po ponownej rejestracji w ciągu 7 dni od ustania powyższej przyczyny /czyli zatrudnienia, itd. wznowienie wypłaty zasiłku na okres pomniejszony o czas wypłaty zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.

Data odpowiedzi:

25-03-2003r.

Działy prawa:

Administracyjne Pracy

Numer porady:

3883

Podobne:

Jestem samotną matką. Otrzymuję zasiłek - jestem na urlopie wychowawczym. Wkrótce mój pracodawca ogłosi upadłość i zostanę bezrobotną. Słyszałem, że…

Jestem samotną matką. Otrzymuję zasiłek - jestem na urlopie wychowawczym. Wkrótce mój pracodawca ogłosi upadłość i zostanę bezrobotną. Słyszałem, że wówczas nie będzie już mi przysługiwał zasiłek z ZUS. Czy będę otrzymywać jakiś