Strefa klienta
Pomoc

Odpowiedzialność karnoskarbowa za niewydanie paragonu fiskalnego.


Pytanie:

Prowadzę sklep. Mam pytanie dotyczące kas fiskalnych? Jaka kara grozi za niewydanie paragonu fiskalnego? Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że przez nieuwagę klient nie dostanie paragonu.

Odpowiedź:

Niewydanie paragonu z kasy fiskalnej może skutkować odpowiedzialnością karno skarbową. Zgodnie z art. 62 § 4 kodeksu karnego skarbowego karze podlega ten kto dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Grzywna może wynieść do 180 stawek dziennych. Z art. 23 § 3 kodeksu karnego skarbowego wynika, iż ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (1126/30 = 37,53 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (37,53x400= 15.012 zł). W wypadku mniejszej wagi za niewydanie paragonu grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż kara nałożona w drodze mandatu karnego nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2008r. kwoty 2252 zł (1126 zł x2). Podstawa prawna: - ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930 ze zm.),

Hasła:

grzywna, mandat, paragon, kodeks karny skarbowy

Data odpowiedzi:

28-08-2008r.

Działy prawa:

Karne Podatkowe

Numer porady:

137114

Podobne: