Strefa klienta
Pomoc

Odwołanie się od decyzji PZU


Pytanie:

W domu uległem wypadkowi prawej dłoni, w wyniku czego po leczeniu, pozostała ograniczona ruchliwość palca 2 i 3. Złożyłem wniosek do PZU Życie SA, ponieważ posiadam Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze. Skierowano mnie na badania lekarskie do lekarza orzecznika PZU . Następnie dostałem z PZU decyzję odmowy świadczenia opartą na przeprowadzonych badaniach. Czy mogę się odwołać od opinii lekarskiej orzecznika? Co mogę uczynić w tej sprawie oprócz dalszego opłacania składek w PZU?

Odpowiedź:

W decyzji ubezpieczyciela ustalającej wysokość świadczenia ubezpieczeniowego powinno być wskazane, że może Pan wnieść pozew do sądu. W zasadzie firmy ubezpieczeniowe nie przewidują żadnej drogi odwoławczej, bo nie prowadzą postępowania administracyjnego. Firma ubezpieczeniowa nie jest organem władzy tylko przedsiębiorcą nastawionym na prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie z niej zysku. Możliwe jest oczywiście złożenie pisma do PZU (wniosku)o ponowne przeanalizowanie sprawy i zmianę podjętej decyzji, ale jest mało prawdopodobne, żeby przyniosło to jakieś rezultaty. Jeśli ubezpieczony uważa, iż ustalenia lekarza powołanego przez PZU są niewłaściwe i że procentowy uszczerbek na zdrowi jest większy, a tym samym większe powinno być odszkodowanie, to można tylko złożyć pozew do sądu o zasądzenie wskazanej w pozwie kwoty – takiej jaką uważa za właściwą. Należałby zawnioskować o powołanie biegłego sądowego z zakresu medycyny, żeby określił wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu. JM

Hasła:

ubezpieczenie

Data odpowiedzi:

11-07-2009r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

126039

Podobne:

Jak udowodnić dolegliwości po wypadku ?

Jak udowodnić dolegliwości po wypadku ?

Zadośćuczynienie od ubezpieczyciela za złamanie ręki

Zadośćuczynienie od ubezpieczyciela za złamanie ręki

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za koszty leczenia

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za koszty leczenia

Czy pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?

Czy pozwać sprawcę wypadku czy ubezpieczyciela?