Strefa klienta
Pomoc

Pełnomocnictwo do ZUS


Pytanie:

Jestem pracownikiem firmy, która potrzebuje sformułować pełnomocnictwo dla swojego innego pracownika w celu wyjaśniania nie przesyłanych do OFE z ZUS składek pracownikom zatrudnionym w naszej firmie.  Jeśli to możliwe to chodzi też o to, żeby to pełnomocnictwo upowazaniało pracownika do "wgladu" w konto pracodawcy. W skrócie pełnomocnictwo ma na celu pozwolić pracownikami tak działac w Zusie,zeby mógł wyjasniać np jakie koretky zaisntaniłaych po stronie firmy nieprawidłowości powinny być dodkonane przez pracodawcę w zwiazku z  błednymi wpłatami składek na idnywidualne konta OFE, dokonywanymi przez ZUS. Potrzebuję formę w jakis sposób sformułowac takie pełnomocnictwo żeby potem ZUS juz nie mgół się do niczego przyczepić, a dzwoniąc do nich na infolinie przełaczali mmnie jedynie między poszczegolnymi działami aż w końcu trafiłem do jakiegoś dyrektora, który stwierdził że on to jest dyrektorem i sie takimi sprawami nie zajmuje tylko odesłał mnie spowrotem na centralę i tak w kółko. Prosze o pomoc w sformułowaniu tego pełnomocnictwa w miare mozliwości jak najszybciej

Odpowiedź:

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pytaniu, powinno zawierać elementy wspólne dla wszystkich umocowań, a zatem dokładne określenie firmy (nazwa, siedziba, adres, nr KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP), osoby, która w imieniu tej firmy udzieliła umocowania (imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości, określenie jej stanowiska w firmie), a także osoby pełnomocnika (ze wskazaniem, że jest ona pracownikiem firmy). Pełnomocnictwo powinno także zawierać datę i podpis osoby działającej w imieniu firmy, czyli mocodawcy. Przechodząc do meritum stwierdzić należy, iż jako treść pełnomocnictwa należy zapisać, iż mocodawca upoważnia pełnomocnika do wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej mocodawcy znajdującej się w ZUS, a także do wnioskowania o wydanie kserokopii i odpisów z tych akt. Takie ogólne sformułowanie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż wskazywanie, że chodzi o deklaracje i korekty dotyczące składek przekazywanych do OFE może rodzić wątpliwości interpretacyjne i w konsekwencji ZUS mógłby odmówić wglądu do części dokumentacji, mającej znaczenie dla sprawy. W drugim punkcie należy umocować pełnomocnika do pozyskiwania ustnie i pisemnie wszelkich informacji dotyczących mocodawcy od pracowników ZUS w zakresie obowiązków i uprawnień wynikających dla mocodawcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przepisów prawa. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo, aby można było się nim posługiwać przed organami administracji publicznej, należy opłacić opłatą skarbową w wysokości 17 zł, płatną na konto bankowe właściwej gminy. KS, RW

Hasła:

zus

Data odpowiedzi:

12-01-2008r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

135478

Podobne: