Strefa klienta
Pomoc

Pełnomocnictwo do Zus


Pytanie:

Mam pytanie odnośnie mojego wcześniejszego a konkretnie pełnomocnictwa przd ZUS. Czy je napewno należy opłacać (stała wysokośc 17 zł). Czy wedle ustawy ZUS jednoznacznie jest organem administracji państwowej, bo mam co do tego pewne wątpliwości?

Odpowiedź:

Organ administracji państwowej to taka jednostka, która, dysponując środkami publicznymi wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu zadań administracji państwowej. W tym znaczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych spełnia wymogi konieczne do uznania go za organ administracji państwowej, gdyż, jak wynika z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakładowi przysługują środki prawne właściwe dla organów administracji państwowej. Ponadto ZUS podlega w swojej działalności nadzorowi Prezesa Rady Ministrów (art. 66 ust. 2 ustawy), co ostatecznie przesądza o umiejscowieniu tej instytucji w systemie organizacyjnym organów państwowych. Jeżeli zaś chodzi o same kompetencje ZUS, to jest on zobowiązany m. in. do stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych (art. 68 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy) – w sprawach indywidualnych. Jeśli zaś chodzi o kwestię opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, to stwierdzić należy, iż złożenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej (a zatem także w sprawach z zakresu administracji państwowej), podlega opłacie skarbowej – art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych istnieją jednak pewne wyłączenia. Zgodnie więc z art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt b nie podlega opłacie złożenie pełnomocnitctwa w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych i ulg wynikających z przepisów szczególnych – ale tylko w odniesieniu do żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także w sprawach uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów. Jak zatem widać pytający nie jest objęty wyłączeniami od opłaty skarbowej za złożenie w ZUS pełnomocnictwa. Co więcej, przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt a w/w ustawy a contrario stanowi, iż złożenie pełnomocnictwa w ZUS lub innym organie ubezpieczeń społecznych podlega opłacie skarbowej – za wyjątkiem sytuacji i kręgu osób wyraźnie w tej ustawie wymienionych, co ostatecznie zamyka dywagacje o tym, czy ZUS wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, o czym mowa w art. 1 cytowanego aktu prawnego. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 11, poz. 74 – t.j.), - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635). KS

Data odpowiedzi:

22-01-2008r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

135561

Podobne:

Witam! Jestem pracownikiem firmy, która potrzebuje sformułować pełnomocnictwo dla swojego innego pracownika w celu wyjaśniania nie przesyłanych do OFE z…

Pełnomocnictwo do ZUS

Moja siostra zginęła w wypadku samochodowym 23/12/06. Jechała z pracy do rodziców na święta - mieszkała na stancji, ale była…

Odszkodowania

Kto jest upoważniony do wystawiania zaświadczenia ZUS Rp-7?

Kto jest upoważniony do wystawiania zaświadczenia ZUS Rp-7?