Strefa klienta
Pomoc

Plusy i minusy intercyzy


Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarcza , a żona jest osoba współpracując czy w takim przypadku możemy spisać intercyzę i jakie są tego plusy i minusy

Odpowiedź:

Plusem intercyzy jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami prowadzenia przez współmałżonka działalności gospodarczej. Kłopoty męża nie obciążają wówczas żony i na odwrót. Jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej, to wierzyciel nie będzie mógł zająć majątku współmałżonka. Warunkiem jest jednak, by zobowiązania powstały w okresie obowiązywania rozdzielności majątkowej. O
becnie obowiązujące przepisy przewidują wprawdzie, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia tyko z majątku osobistego małżonka, a z majątku wspólnego małżonków tylko wówczas, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodną drugiego małżonka. Jednak skoro Państwo współpracujecie w prowadzeniu działalności gospodarczej, to sąd można uznać, że taka zgoda żony na transakcje gospodarcze męża była wyrażona i egzekucja obejmie majątek wspólny. Dzięki intercyzie regulowana jest również kwestia wygranych pieniężnych, spadków, prezentów i darowizn, które wchodzą do majątku tego współmałżonka, którego dotyczą.
Minusem intercyzy jest niemożność wspólnego rozliczania się małżonków przed urzędem skarbowym. Jeżeli występują bardzo duże różnice w dochodach męża i żony, to opłaca się wspólne rozliczenie rocznego zeznania podatkowego. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka uregulowane jest w art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

Hasła:

intercyza

Data odpowiedzi:

13-05-2009r.

Działy prawa:

Cywilne Rodzinne

Numer porady:

138669

Podobne:

Jak wygląda kwestia dziedziczenia w przypadku podpisania intercyzy przedmałżeńskiej?

Jak wygląda kwestia dziedziczenia w przypadku podpisania intercyzy przedmałżeńskiej?

Osiem lat temu mąż porzucił mnie i rodzinę po ponad 20 latach małżeństwa. Pół roku wcześniej notarialnie podpisaliśmy tzw. rozdzielność…

Odpowiedzialność żony za zobowiązania podatkowe męża

Rozdzielność majątkowa a intercyza małżeńska

Rozdzielność majątkowa a intercyza małżeńska

Mam z mężęm podpisaną intercyze przedmałżeńską. i zastanawiam się kto będzie dziedziczył na wypadek śmierci. Dodam iż nie posiadamy dzieci…

Czy w przypadku zawarcia intercyzy zona dziedziczy majątek po mężu?