Strefa klienta
Pomoc

Po jakim czasie pracy przysluguje mi urlop macierzynski? Musze miec podpisana umowe o prace, czy moze byc jakas inna umowa?


Pytanie:

Odpowiedź:

Urlop macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje wówczas gdy jest Pani zatrudniona na umowę o pracę: na czas nie określony lub na czas określony ( umowa o pracę ulega rozwiązaniu po urlopie macierzyńskim lub wygasa w trakcie macierzyńskiego), „na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”(art. 177 par. 3 K.p.).Ten przepis nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy(art. 177 par. 3[1]). Jeżeli urodzi Pani dziecko będąc pracownicą to wtedy będzie Pani przysługiwał urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński. Nie ma tutaj znaczenia staż pracy ani to, czy jest się zatrudnionym na cały etat czy tylko jego część. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zależy od rodzaju umowy o pracę. Zgodnie z zapisem określonym w art. 180 par. 1 i 2 K.p. „pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie”.

Hasła:

urlop macierzyński

Data odpowiedzi:

10-06-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

114439

Podobne:

Czy możliwe jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pra

Czy możliwe jest dochodzenie dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, w sytuacji gdy wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pra

Czy ministerstwo zamierza wprowadzić możliwość podziału przysługującego urlopu ojcowskiego ?

Czy ministerstwo zamierza wprowadzić możliwość podziału przysługującego urlopu ojcowskiego ?

Czy pracodawca może nie udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim ?

Czy pracodawca może nie udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim ?

Zatrudnienie po macierzyńskim

Zatrudnienie po macierzyńskim