Strefa klienta
Pomoc

Po jakim czasie wyrok karny staje się prawomocny?


Pytanie:

Odpowiedź:

W postępowaniu karnym sąd ma obowiązek doręczyć wyrok wydany w pierwszej instancji jedynie wtedy, gdy oskarżonego pozbawionego wolności nie doprowadzono na moment ogłoszenia wyroku z powodu niedającej się usunąć przeszkody (art. 419 § 2 k.p.k.), a także wtedy, gdy wydano wyrok zaoczny (art. 482 § 1 k.p.k.). W zawitym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (lub doręczenia w wyżej wskazanych przypadkach) strona ma prawo złożyć wniosek o sporządzenia i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Złożenie tego wniosku jest warunkiem decydującym o możliwości zaskarżenia wyroku. Można oczywiście zaskarżyć wyrok bez uprzedniego złożenia wniosku, ale tylko wtedy, gdy apelacja zostanie wniesiona w terminie do wniesienia wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie wyrok uprawomocni się. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony, sąd musi sporządzić uzasadnienie na piśmie w terminie 7 dni. Od momentu doręczenia tego uzasadnienia biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji. Gdy nie zostanie ona wniesiona wyrok uprawomocni się. JM

Hasła:

prawomocność wyroku

Data odpowiedzi:

13-02-2009r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

138305

Podobne:

Czym konkretnie kieruje się Sąd stosując zasadę pełnej lub częściowej absorpcji w wymierzaniu wysokości wyroku łącznego. Jakie cechy wyroków składowych,…

Odpowiedź udzielona tylko użytkownikowi