Strefa klienta
Pomoc

Pracuje w budżetówce (szkola). W marcu 2005 roku powinnam otrzymać nagrodę jubileuszową (25 lat pracy). Dziś dowiedziałam się, że nagrody nie otrzymam, ponieważ szkoła nie uwzględniła mnie w swoim budżecie. Proponują mi dopiero w 2006r.W s


Pytanie:

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zawartym w Karcie Nauczyciela wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca, chyba że dzień ten jest ustawowo wolny od pracy. Zasada ta dotyczy zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i składników stałych wynagrodzenia tj dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny czy motywacyjny.

Hasła:

nagroda jubileuszowa

Data odpowiedzi:

05-03-2005r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

110606

Podobne:

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń komorniczych z odprawy emerytalnej lub nagrody jubileuszowej ?

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń komorniczych z odprawy emerytalnej lub nagrody jubileuszowej ?

Czy pracownik może zrzec się odsetek od nieterminowo wypłaconej 13-tki zasądzonej wyrokiem sądowym ?

Czy pracownik może zrzec się odsetek od nieterminowo wypłaconej 13-tki zasądzonej wyrokiem sądowym ?

Czy nagroda jubileuszowa podlega potrąceniu z wynagrodzenia pracownika ?

Czy nagroda jubileuszowa podlega potrąceniu z wynagrodzenia pracownika ?

Jest pracownikiem administracji w szkolnictwie artystycznym. Pytanie: Ile % należy sie nagrody jubiliuszowej po 40 latach nieprzerwanej pracy. Jakie potrącenia…

Jestem pracownikiem administracji w szkolnictwie artystycznym. Pytanie: Ile % należy sie nagrody jubiliuszowej po 40 latach nieprzerwanej pracy. Jakie potrącenia z tej nagrody przy wypłacie.