Strefa klienta
Pomoc

Prośba o ułaskawienie do Prezydenta


Pytanie:

Mam pewne pytanie, które mnie akurat nie dotyczy, ale bliskiej mi osoby. Owej osobie została narzucona kara grzywny, stwierdzam ze czyn popełniony przez tą osobę jest "lekki, ponieważ ta bliska mi osoba znalazła ofertę o pracę, jednak wymogiem był wykaz zaświadczenia o niekaralności...ta osoba jest w rejestrze karanych. Został napisany list z prośba o ułaskawienie do Prezydenta RP, list został złożony w Sądzie, gdzie zapadł wyrok, sąd wydał pozytywną opinie na temat danej osoby, list został wysłany do Warszawy i czeka na rozpatrzenie. Chciałabym spytać w jakim okresie mogę się spodziewać odpowiedzi? Dodam ze kara grzywny została spłacona. List z prośba do Prezydenta został dziś pozytywnie zatwierdzony przez Sąd w Stargardzie Szczecińskim. Kara grzywny dotyczyła naprawy samochodów we własnym zakładzie naprawczym, gdzie te auta nie miały dokumentów. Zaznaczam, że czyn został dokonany nieświadomie.

Odpowiedź:

Nie potrafię udzielić odpowiedzi na pytanie jak długo będzie trwała procedura po przesłaniu wniosku o ułaskawienie do czasu jego rozpatrzenia przez Prezydenta. Niewątpliwie czas okres będzie długi, a to z powodu dużej ilości spraw o ułaskawienie napływających do Kancelarii Prezydenta. Jedyne co mogę poradzić w tej sprawie to próba alternatywnego złożenia wniosku o zatarcie skazania. Wniosek należy złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jeżeli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwy jest ten, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądu różnego rzędu właściwy jest sąd wyższego rzędu (art. 37 kodeksu karnego wykonawczego). Od wniosku o zatarcie skazania pobiera się opłatę w wysokości 45 złotych. Opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej (art. 15 § 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.83, Nr 49, poz. 223 z zm)). W razie skazania na karę grzywny, jak to miało miejsce w przypadku opisanym w pytaniu, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania, na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Ustawodawca nie przewiduję w tym wypadku żadnych dodatkowych przesłanek należy jednak przyjąć iż sąd powinien wziąć pod uwagę fakt czy skazany przestrzegał w tym czasie porządku prawnego. AP

Hasła:

ułaskawienie

Data odpowiedzi:

02-11-2006r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

100624

Podobne:

W dniu 11 grudnia 2005 r. zostałem zatrzymany za kradzież telefonu komórkowego o wartości 649 zł. 17 lutego 2006 r.…

Zatarcie skazania

Witam, mam następujące pytanie: jaki okres musi minąć po upływie okresu próby czy też w ogóle od wydania wyroku aby…

Kiedy nastąpi zatarcie skazania? Czy można skrócić okres próby?

Kiedy nastąpi zatarcie skazania w przypadku: skazania z art. 178a par. 1 kk. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na…

Zatarcie skazania. Ułaskawienie

Moje pytanie brzmi: Dostałem wyrok w zawieszeniu na dwa lata-termin zawieszenia minal 7 grudnia 2004 roku,teraz jest okres przedawnienia -trwa…

Dostałem wyrok w zawieszeniu na dwa lata-termin zawieszenia minal 7 grudnia 2004 roku,teraz jest okres przedawnienia -trwa on 6 miesięcy. Czy mogę ten termin w jakis sposób skrócić-np. zwrócić sie o ułaskawienie Prezydenta RP, albo czy jest możl