Strefa klienta
Pomoc

Przedłużenie zasiłku chorobowego


Pytanie:

Niedługo upłynie czwarty miesiąc, jak jestem na zwolnieniu lekarskim. Co powinnam zrobić, jak okaże się, że po wyczerpaniu chorobowego jestem nadal niezdolna do pracy? - EWA z Szubina.

Odpowiedź:

Niedługo upłynie czwarty miesiąc, jak jestem na zwolnieniu lekarskim. Co powinnam zrobić, jak okaże się, że po wyczerpaniu chorobowego jestem nadal niezdolna do pracy? - EWA z Szubina. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż 9 miesięcy.
Gdy po upływie wskazanych okresów okaże się, że dana osoba jest nadal niezdolna do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. O przedłużeniu orzeka na wniosek lekarza leczącego, lekarz orzecznik ZUS.
Oceniając pani sytuację, nie później niż na 60 dni przed zakończeniem sześciomiesięcznego okresu zasiłkowego lekarz leczący panią powinien przeprowadzić badanie i ocenić, czy stan zdrowia:
- rokuje odzyskanie zdolności do pracy przed zakończeniem okresu zasiłkowego,
- uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie wypłaty zasiłku chorobowego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
- uzasadnia złożenie wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Stosownie do wyników tej oceny lekarz leczący w razie zasadności wszczęcia postępowania o przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego - informuje daną osobę o celowości niezwłocznego wystąpienia przez nią z odpowiednim wnioskiem o przedłużenie, a następnie w przedłożonym wniosku dokonuje odpowiedniego wpisu lub w razie zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do renty - wystawia zaświadczenie o stanie zdrowa, informując o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do renty.
Podstawa prawna:
- art.8 i 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 ze zm.);
- par.14 i 15 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz.U. nr 63, poz.302 ze zm.).

Gazeta Pomorska

Data odpowiedzi:

27-07-2003r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

6915

Podobne:

L4 przed urlopem bezpłatnym

L4 przed urlopem bezpłatnym

Umowa na 1/2 etatu a zwolnienie lekarskie

Umowa na 1/2 etatu a zwolnienie lekarskie

Za ile dni spędzonych na L4 przysługuje kobiecie w ciąży wynagrodzenie. Za 30-31 czy za 20-21 jak na L4 bez ciąży? Praca odbywała się również w weekendy.

Za ile dni spędzonych na L4 przysługuje kobiecie w ciąży wynagrodzenie. Za 30-31 czy za 20-21 jak na L4 bez ciąży? Praca odbywała się również w weekendy.

Czy jeśli przebywam na wypowiedzeniu, które sama złożyłam i przebywam na zwolnieniu lekarskim to po upływie okresu wypowiedzenia mogę pozostać na zwolnieniu jeśli nadal jestem chora i czy ZUS będzie mi wypłacał jakieś świadczenie ?

Czy jeśli przebywam na wypowiedzeniu, które sama złożyłam i przebywam na zwolnieniu lekarskim to po upływie okresu wypowiedzenia mogę pozostać na zwolnieniu jeśli nadal jestem chora i czy ZUS będzie mi wypłacał jakieś świadczenie ?