Strefa klienta
Pomoc

Skierowanie do lekarza medycyny pracy w związku z pracą przy monitorach ekranowych


Pytanie:

Pracuje 8 godzin przed komputerem. Należy mi się zwrot kosztów za okulary. Ale w ustawie która to reguluje jest zapis, że: " Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1" A u mnie badania okresowe dla pracowników administracji przypadają co 3 lata Ostatnie miałem pół roku temu Tak więc czy rzeczywiście muszę czekać 2,5 roku na otrzymanie zaświadczenia i tym samym zwrot kosztów ?

Odpowiedź:

Nie. Może Pani/Pan poprosić pracodawcę o skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia badań okulistycznych w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego. Nie trzeba czekać do kolejnych badań okresowych. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę używania okularów do pracy przy komputerze, wówczas pracodawca pokrywa koszt ich zakupu. Kwota do jakiej są pokrywane niniejsze koszty powinna być określona w aktach wewnątrzzakładowych np. w Regulaminie pracy. Podstawą dofinansowania zakupu okularów jest pisemny wniosek pracownika wraz z załączoną fakturą Vat ich zakupu. WK

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

230027

Podobne:

Proszę o wyjaśnienie, wg księgowej mojego pracodawcy aby otrzymać zwrot kosztów za nowe okulary muszę otrzymać zaświadczenie że okulary korekcyjne…

Okulary dla pracownika z jakiej przychodni ?

Jestem kasjerką w hipermarkecie i pracuję 5,45h przy dotykowym monitorze ekranowym LCD. Jest to monitor niczym nie różniący się od…

Czy panel dotykowy jest monitorem ekranowym ?

Zarząd P. Sp. z o.o. w Ł. na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w…

Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę (osoba ma umiarkowany stopień niepełnosprawności), zatrudniony jest na stanowisku robotniczym. Czy w związku z…

Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne?