Strefa klienta
Pomoc

Termin doręczenia wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem


Pytanie:

Jaki jest ustawowy termin doręczenia pisemnego uzasadnienia Sądu Apelacyjnego od którego można wystąpić o kasację? W jakim terminie od wniesienia kasacji można spodziewać się orzeczenia Sądu Najwyższego. Sprawa toczy się w sądzie pracy w Warszawie.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 329 kodeksu postępowania cywilnego uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że powyższe terminy są jedynie instrukcyjne, co oznacza, że ich przekroczenie przez sąd nie ma żadnego wpływu na bieg samego postępowania, a może co najwyżej stać się podstawą do odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) sędziego. Termin na wniesienie skargi kasacyjnej będzie biegł od doręczenia odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: art. 329 kodeksu postępowania cywilnego. RW

Data odpowiedzi:

25-02-2007r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

131005

Podobne:

Mam zasądzone podczas rozwodu w 2007 roku, 500 zł alimentów na córkę (17lat). Była żona od roku stara się o…

Problem z alimentami

Musiałam złożyć w sądzie zdjęcia jako dowody w sprawie bo tylko w ten sposób mogłam udowodnić , że druga strona…

Apelacja w sprawie cywilnej

Firma złożyła ofertę na przetargu nieograniczonym na skoszenie jednego metra trawnika 0,10 zł PLN inna firma dała cenę 0,085 zł…

Wyrażanie cen w ułamku grosza

Witam mam pytanie zostałem oskarżony o umyślne spowodowanie kolizj drogowej celem wyłudzenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.Samochod, ktorym jechałem spowodował kolizję…

Niekorzystny wyrok sądu I instancji