Strefa klienta
Pomoc

Umowa zlecenia a badania lekarskie


Pytanie:

Mam kilka pytań dotyczących badań... lekarskich: 1)Czy podpisując umowę-zlecenie muszę przechodzić obowiązkowe wstępne badania lekarskie (jesli będzie to moja jedyna praca i będą opłacane wszystkie składki)? 2)Czy w takim wypadku będą obowiązywały okresowe badania lekarskie? Praca nie będzie związana z czynnikami szkodliwymi. 3)Czy trzeba przechodzić badania przy umowie -zleceniu jeśli pracę będę wykonywał w domu? Bardzo proszę o odpowiedż.

Odpowiedź:

Generalnie obwiązek przeprowadzenia skierowania na wstępne badania lekarskie ciąży na pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę (art. 229 § 1 k.p.). Jeśli chodzi o umowę zlecenia ustawodawca nie nałozył na zleceniodawcę takiego obowiązku. Jednakże zleceniodawca może wymagać tego typu badań. W umowie powinno być dokładnie określone która ze stron pokryje koszty tych badań.

Hasła:

umowa zlecenia, badania lekarskie

Data odpowiedzi:

17-09-2004r.

Działy prawa:

Cywilne Pracy

Numer porady:

101197

Podobne:

Czy mogę pracować jednocześnie na dwa etaty nie kolidujące ze sobą? Jedna umowa o pracę a druga zlecenie? Jeśli tak…

Czy mogę pracować w dwóch miejscach pracy a być na zwolnieniu lekarskim tylko w jednym ?

Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło wykonująca pracę w siedzibie firmy musi miec szkolenie bhp?…

Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło wykonująca pracę w siedzibie firmy musi miec szkolenie bhp? a przed zawarciem umowy badanie lekarskie?

Pewnego dnia zgłosiła się do mnie przyjaciółka z wiadomością iż "na gwałt" potrzebują kucharki do pracy w pewnym pubie. Jako…

Zatrudnianie osób nieletnich w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Czy zawarcie każdej umowy zlecenia musi byc poprzedzone wykonaniem badań lekarskich przez zleceniobiorcę i szkolenia stanowiskowego z zakresu BHP? Kto…

Umowa zlecenia a badania lekarskie i szkolenia