Strefa klienta
Pomoc

Urlop ojcowski a oświadczenie o niekorzystaniu przez matkę z urlopu macierzyńskiego ?


Pytanie:

Czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest z tym urlopem ojcowskim? W zakładzie pracy, poinformowano mojego męża, ze może wykorzystać taki urlop, tylko wtedy, gdy dostarczy pisemny wniosek że matka dziecka (czyli ja ) nie przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, czy jakimkolwiek zwolnieniu tj.pracuje. Informacje z mediów, są zupełnie inne na ten temat, podobno chodzi o to by ojciec mógł być z matka i dzieckiem zaraz po porodzie. Jak to jest?

Odpowiedź:

Jak wynika z treści art.. 182(3) par. 1 k.p. pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni (w 2010 r do jednego tygodnia) nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Co istotne urlopu tego udziela się na pisemny wniosek pracownika ojca wychowującego dziecko złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W tym wniosku należy wyłącznie podać datę urodzin dziecka oraz termin w jakim chce się skorzystać z powyższego urlopu. Do wniosku należałoby także dołączyć do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oraz oświadczenie o tym, że wcześniej pracownik nie korzystał z urlopu ojcowskiego. Nie ma też przeciwwskazań aby oboje rodzicie korzystali jednocześnie z urlopu macierzyńskiego (matka) i ojcowskiego (ojciec). Z tego też powodu żądanie oświadczeń przez zakład pracy, iż matka nie korzysta obecnie z urlopu macierzyńskiego jest bezzasadne. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy

Hasła:

urlop macierzyński

Data odpowiedzi:

17-03-2010r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

229880

Podobne:

Czy ministerstwo zamierza wprowadzić możliwość podziału przysługującego urlopu ojcowskiego ?

Czy ministerstwo zamierza wprowadzić możliwość podziału przysługującego urlopu ojcowskiego ?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego dla ojca adopcyjnego

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego dla ojca adopcyjnego

Urlop tacierzyński w okresie wypowiedzenia

Urlop tacierzyński w okresie wypowiedzenia

Chciałem sie dowiedzieć czy urlop tacierzyński można traktować jak L4. We wrzesniu bralem takowy urlop a wczoraj się dowiedzialem, że nie dostalem premii bo urlop jest traktowany jak L4

Chciałem sie dowiedzieć czy urlop tacierzyński można traktować jak L4. We wrzesniu bralem takowy urlop a wczoraj się dowiedzialem, że nie dostalem premii bo urlop jest traktowany jak L4