Strefa klienta
Pomoc

Urlop okolicznościowy na umowie cywilnoprawnej nie przysługuje


Pytanie:

Pracuję na umowę zlecenie. Czy należy mi się jeden dzień urlopu okolicznościowego na ślub syna? Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie ma prawo domagać się 2 dni wolnych z tytułu śmierci rodzica, a dokładnie matki. Jeżeli pracownik nie skorzystał z tego przywileju czy w takim razie należą mu się za te dni pieniążki ?

Odpowiedź:

W świetle art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest zatem osoba zatrudniona na podstawie umowy prawa cywilnego np. umowy zlecenia. Problematyka związana z zatrudnieniem na umowę zlecenia została uregulowana w art. 734 – 751 K.c. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie się „(…) do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” (art. 734 par. 1 K.c.). Nie może być to zatem każda czynność. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego wykonania zlecenia. Powierzone zobowiązanie zleceniobiorca nie musi wykonywać osobiście. W rozumieniu art. 738 par. 1 K.c. może on powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Na podstawie umowy zlecenia nie możemy mówić o stosunku pracy, a tym samym o prawach i obowiązkach pracowniczych. Prawo do urlopu okolicznościowego jest prawem pracowniczym. W Pani przypadku nie przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego związane ze śmiercią rodzica. Co ważne, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za to świadczenie. Podstawa prawna; - art. 2 K.p.; - art. 298[2] K.p.; - art. 734 par. 1 K.c.; - art. 738 par. 1 K.c. Stan prawny na 24 stycznia 2007 r. WK

Hasła:

urlop okolicznościowy

Data odpowiedzi:

24-01-2007r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

132337

Podobne:

Umowa o pracę - problem ze zrozumieniem jednego punktu

Umowa o pracę - problem ze zrozumieniem jednego punktu

Pracuje na umowe zlecenie , czy przysluguje mi na takiej umowie prawo do urlopu okolicznościowego za urodzenie dziecka?

Pracuje na umowe zlecenie, czy przysluguje mi na takiej umowie prawo do urlopu okolicznościowego za urodzenie dziecka?