Strefa klienta
Pomoc

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, czy może wykorzystać te dwa dni - dzień po dniu, czyli w ciągłości? Bo słyszałam opinie, że nie może


Pytanie:

Odpowiedź:

Na podstawie art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie od pracy na opiekę przysługuje bez względu na liczbę dzieci pracownika na dwa dni w roku. Nie zalezy także od stażu pracowniczego w danym zakładzie pracy czy od jakichkolwiek innych warunków. Istotny jest tutaj fakt wychowywania dziecka do lat 14. Prawo do owego zwolnienia nabywa pracownik z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego. I nawet w sytuacji gdy dziecko osiągnie w danym roku wiek wyższy niż określony w tym przepisie prawo do dwóch dni zwolnienia przysługuje do osiągnięcia tego wieku. Oznacza to że zwolnienia tego nie można obliczać proporcjonalnie w ostatnim roku jego przysługiwania (tj. np.: do maja bo w maju dziecko osiągnie 14 lat i udzielić tylko jednego dnia zwolnienia). Nie ma przecwiskazań aby z tego zwolnienia korzystać dzień po dniu. RC

Hasła:

zwolnienie na opiekę na dziecko

Data odpowiedzi:

30-12-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

131788

Podobne: