Strefa klienta
Pomoc

Usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie


Pytanie:

Czy świadek w sprawie cywilnej może powiadomić sąd o wyjeździe na m-c jeżeli adres w tym czasie będzie się zmieniał z uwagi na rózne miejsca wypoczynku? Czy sąd jest zobowiązany odroczyć sprawę na ten okres?

Odpowiedź:

W pytaniu nie podano o jaką procedurę chodzi (karną, cywilną czy jeszcze inną). Ogólnie odpowiadając na pytanie można wskazac, że świadek prawidłowo wezwany co do samej zasady ma bezwzględny obowiązek stawienia się w sądzie w wyznaczonym terminie i sali oraz złożyc zeznania. Jeżeli świadek nie może się stawic w wyznaczonym terminie, ma obowiązek usprawiedliwic swoją nieobecnośc. W praktyce to czy nieobecnośc jest wystarczająco usprawiedliwiona, jest w zupełności uzależnione od uznania sędziego prowadzącego sprawę. Zasada jest taka, że w postępowaniu karnym sędziowie bardziej rygorystycznie wymagają sumienności od uczestników postępowania niż np. w procesie cywilnym. Wielokrotnie w naszej praktyce procesowej wystarczyło że świadek napisał pismo do sądu z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności np. z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu na urlop albo pilnych obowiązków w pracy i sędziowie przekładali termin rozprawy np. na za dwa miesiące. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może nałożyc na świadka grzywnę, a jeżeli po raz kolejny się nie stawi, może zarządzic doprowadzenie świadka przez policję. Zawsze warto zawiadomic wcześniej sąd o swoim niestawiennictwie. Trzeba też wiedziec, że usprawiedliwienie z powodu choroby musi byc wystawione przez lekarza sądowego. RW

Hasła:

zeznania, odmowa składania zeznań

Data odpowiedzi:

29-07-2009r.

Działy prawa:

Administracyjne Karne Postepowanie cywilne

Numer porady:

139489

Podobne:

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie?

Koleżanka z pracy wezwała mnie na świadka (bez mojej zgody) w procesie który wytoczyła pracodawcy. Nie jestem już pracownikiem tej…

Kto ma prawo usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie sądowej ?

Mam pytanie jak napisać odwołanie o wezwanie na świadka. Gdyż nie mogę się stawić na rozprawę, bo wyjeżdzam w tym…

Mam pytanie jak napisać odwołanie o wezwanie na świadka. Gdyż nie mogę się stawić na rozprawę, bo wyjeżdzam w tym czasie.