Strefa klienta
Pomoc

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie


Pytanie:

Jestem oskarżonym w sprawie o przestepstwo gosp.-handel odzieżą zw zn. zastrzeżonymi.odebrałem wezwanie na rozprawę,jednakże przebywam od 2 tygodni za granicą.pierwsza rozprawa odbyła się-złożyłem zeznania,czy mogę nie stawić się. W jaki sposób mam usprawiedliwić swą nieobecność

Odpowiedź:

W postępowaniu sądowym sankcjonowane jest jedynie nieusprawiedliwione niestawienie się na wezwanie sądu. Jeśli nie stawi się Pan bez usprawiedliwienia, to prawdopodobnie na następna rozprawę zostanie Pan przymusowo „dostarczony” przez odpowiednie służby. Natomiast co do usprawiedliwienia nieobecności. Myślę, że wyjazd za granicę sam w sobie nie jest usprawiedliwieniem. Przypomina to bardziej ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Należałoby się więc spodziewać nawet jakiegoś międzynarodowego listu gończego. Gdyby jednak wyjazd był wiązany z jakimiś bliżej określonymi interesami, leczeniem, czy innym uzasadnionym przypadkiem, to taki fakt mógłby zostać uznany za usprawiedliwienie niestawienia się na rozprawę. Wydaje się, że koniecznym byłoby podanie do wiadomości sądu terminu powrotu, gdyż to jednoznacznie wyjaśniłoby czy chce Pan po prostu uciec, czy rzeczywiście wyjazd jest tymczasowy. Chciałbym jednak zaznaczyć, że w gestii sądu leży uznanie czy nieobecność na rozprawie została usprawiedliwiona czy też nie.

Data odpowiedzi:

05-02-2004r.

Działy prawa:

Karne Pracy

Numer porady:

12004

Podobne:

Czy świadek w sprawie cywilnej może powiadomić sąd o wyjeździe na m-c jeżeli adres w tym czasie będzie się zmieniał…

Usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie

Czy jedną podstawą prawną usprawiedliwiania nieobecności świadka na rozprawie w postepowaniu karnym jest art 177§2 kpk. Chodzi o "inną nie…

Czy jedną podstawą prawną usprawiedliwiania nieobecności świadka na rozprawie w postępowaniu karnym jest art. 177§2 k.p.k?

Czy nieobecność w sądzie mogę usprawiedliwić po rozprawie? Jeśli tak, to w jakim terminie? Mam wezwanie do sądu jako oskarżony…

Czy nieobecność w sądzie mogę usprawiedliwić po rozprawie? Jeśli tak, to w jakim terminie?