Strefa klienta
Pomoc

Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych – dobrowolność czy konieczność?


Pytanie:

Jestem pracownikiem biblioteki naukowej. Dostałam skierowanie na kurs specjalistyczny bez uprzedniego uzgodnienia ze mną. Czy mogę nie wyrazić zgody na udział i sprzeciwić się pani dyrektor?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art. 102 K.p. Wskazuje on, że na danym stanowisku pracy wymagane są określone kwalifikacje zawodowe. Określenie wymaganych kwalifikacji zawodowych może być „(…) ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 77[1] – 77[3] , w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych”. Kwalifikacje zawodowe pracowników mogą być zatem ustalane w układach zbiorowych pracy, taryfikatorach kwalifikacyjnych lub w regulaminach wynagradzania. Ustalają one tzw. minimum kwalifikacyjne wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi uzupełnienie jego kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy. Z treści art. 103 K.p. wynika, że pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Prawną formą jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 pażdziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. z 1993 r. nr 103, poz. 472). Należy pamiętać, że przepisy prawa pracy nie zmuszają pracownika do podnoszenia jego kwalifikacji na zajmowanym stanowisku. Jeżeli jest uzasadniony wymóg uzupełnienia kwalifikacji wówczas pracodawca ma prawo określić termin, do którego pracownik powinien je uzupełnić. Niedopełnienie przez pracownika tego obowiązku może stanowić wypowiedzenie mu umowy o pracę. Podstawa prawna: - art. 102 K.p.; - art. 103 K.p. Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: „Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych przez kontynuowanie studiów w czasie pracy może w usprawiedliwionym zakresie wywierać wpływ na zatrudnienie zawodowe pracownika, co jednak nie powinno być poczytane na jego niekorzyść” – wyrok SN z dnia 27 listopada 1975 r. , I PRN 37/75 (PiZS 1976 , nr 11, poz. 71). Stan prawny na 17 lutego 2008 r. WK

Hasła:

doszkalenie pracownika

Data odpowiedzi:

18-02-2008r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

135804

Podobne:

Jakie rodzaje egzaminów uprawniają do udzielenia urlopu szkoleniowego ?

Jakie rodzaje egzaminów uprawniają do udzielenia urlopu szkoleniowego ?

Jakie rodzaje egzaminów uprawniają do skorzystania z urlopu szkoleniowego w przypadku posiadania odpowiedniej umowy z pracodawcą ?

Jakie rodzaje egzaminów uprawniają do skorzystania z urlopu szkoleniowego w przypadku posiadania odpowiedniej umowy z pracodawcą ?

mam pytanie w sprawie studiów podyplomowych , jestem pracownikiem skierowanym przez pracodawcę na studia podyplomowe, ponieważ zajecia mam tylko sobota…

Prawo do urlopu szkoleniowego a nauka w dni wolne od pracy

Pracodawca poniósł wydatek z tytułu opłacenia studiów podyplomowych. Warunkiem uczestnictwa w studiach było podpisanie umowy pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Ponadto,…

Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na opłacenie studiów podyplomowych pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ?