Strefa klienta
Pomoc

W ciągu ilu dni należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do zakładu pracy (czy liczą się tylko dni "robocze" czy sobota i niedziela również)?


Pytanie:

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71). Z przedstawionego tam zapisu prawnego wynika, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć „(…) nie póżniej niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania (…)”. Nie uwzględnia się tutaj dnia w którym wystawione zostało zaświadczenie lekarskie. W sytuacji, gdy zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% wysokości zasiłku przysługującego „(…) za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego”. Podstawa prawna: - art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (publikacja: Dz.U. z 1999 r. nr 60, poz. 636 oraz z 2005 r. nr 10, poz. 71)

Hasła:

zwolnienie lekarskie

Data odpowiedzi:

22-03-2006r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

129996

Podobne:

Praca w dwóch zakładach a dostarczenie zwolnienia lekarskiego tylko do jednego z nich

Praca w dwóch zakładach a dostarczenie zwolnienia lekarskiego tylko do jednego z nich

Przebywam na okresie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, umowa wypowiedziana przez pracodawcę, okres wypowiedzenia 3 miesiące. W…

W jaki sposób pracownik powinien poinformować pracodawcę o jego zwolnieniu lekarskim ?

Dostałam od kierownika sklepu rozwiązanie umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem, które kończy się dnia 04.07.2009 roku. Na razie nie…

Czy choroba ochroni mnie przed wypowiedzeniem umowy o pracę ?

Dzień Dobry Ile ma czasu pracownik na doręczenie zwolnienia chorobowego. A jesli pracodawca się wyprze że przyjął zwolnienie. To jak…

Ile ma czasu pracownik na doręczenie zwolnienia chorobowego. A jesli pracodawca się wyprze że przyjął zwolnienie. To jak dochodzić roszczeń za niewypłacone zwolnienie. Mówie tu o 14 dniach chorobowych ?