Strefa klienta
Pomoc

W jaki sposób można w wieku 16 lat zrobić prawo jazdy? I czy jest wogóle taka możliwość.


Pytanie:

Odpowiedź:

Szczegółowe warunki, które musi spełniać osoba, aby uzyskać prawo jazdy (prawo prowadzenia pojazdu) określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602). Zgodnie z art. 90 prawo jazdy otrzymuje osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeśli takie orzeczenie jest wymagane), odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii. Jak wynika z powyższego, osiągnięcie określonego wieku, jest tylko jednym z warunków otrzymania prawa jazdy. Wiek ten jest różny dla poszczególnych kategorii prawa jazdy. Wynosi on odpowiednio: - 16 lat dla kategorii A1, B1 i T; - 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, - 21 lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E ( jednakże wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat. Ustawa stanowi ponadto, iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T jeśli przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Podsumowując, ukończenie 16 roku życia jest wystarczające, do uzyskania prawa jazdy jedynie kategorii A1, B1 oraz T.

Hasła:

prawo jazdy

Data odpowiedzi:

02-10-2005r.

Działy prawa:

Administracyjne

Numer porady:

120802

Podobne:

W jaki sposób starać sie o adwokata z urzędu w sprawie o rozwód ? Jakie jest kryterium żeby mi przyznano…

Adwokat z urzędu

Czy przejeżdżając na rowerze przez pasy jestem na pierszeństwie wobec jadącego droga samochodu?

Przejazd na rowerze

Jakie są wymagania przy sprowadzeniu samochodu z zagranicy ?

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Czy można z przodu na przednim siedzeniu przewozić dziecko w wieku 6 lat o wzroście 130cm ?

Przewożenie dziecka w samochodzie