Strefa klienta
Pomoc

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności


Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie wzoru pisma o uchylenie reszty kary po odbyciu połowy wyroku w Areszcie Śledczym. Nie mogę podeprzeć się Argumentem "przyznałem się do winy oraz "złożyłem obszerne zeznanie góry dziękuje. Wyrok 2 lata z czego 1 rok i 2 dni w Areszcie Śledczym zaliczone na poczet kary, art.286&2, pierwszy raz karany.

Odpowiedź:

Wg.kodeksu karnego skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78 kk.
Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego, co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
Podaję przykładowy wniosek, myślę, że mógłby się Pan zwrócić z tą prośba do Pana obrońcy nawet jeśli miał pan obrońcę przyznanego z urzędu.
Wzór wniosku znajduje się na stronie Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Data odpowiedzi:

13-07-2003r.

Działy prawa:

Cywilne Karne

Numer porady:

6664

Podobne: