Strefa klienta
Pomoc

Wyłudzenie pieniędzy


Pytanie:

Pół roku temu przekazałem znajomemu zadatek na sprowadzenie auta około 4 tys. złotych. Samochodu nie ma. Czy mogę ten fakt zgłosić do prokuratora powołując się na wyłudzenie pieniędzy. Na jakie artykuł się powołać?

Odpowiedź:

Zgłoszenie zawiadomienia zawsze jest możliwe, gdy występuje podejrzenia popełnienia przestępstwa. Podstawą do zgłoszenia do prokuratury jest art. 286. § 1 Kodeksu Karnego w którym stwierdza się że, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W paragrafie 3 tego artykułu stwierdza się, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast jak to wynika z § 4 jeżeli czyn określony powyżej popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Trudno jest mi powiedzieć, czy w przedmiotowym przypadku sąd karny uzna, iż doszło do wyłudzenia, bo duże znaczenie ma nie tylko fakt przekazania, ale również to dlaczego druga strona nie wywiązała się ze zobowiązania. JM

Hasła:

wyłudzenie, oszustwo

Data odpowiedzi:

14-02-2009r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

138309

Podobne:

Witam. Jestem przedsiębiorcą który za pośrednictwem serwisu allegro nabył w lipcu 2012 przedmiot u innego przedsiębiorcy. Przedmiot reklamowany był jako…

Jak odzyskać pieniądze za nienaprawiony towar?

Witam Państwa moje pytanie jest następujące: Pożyczyłem wujkowi 6000euro na okres 6 miesięcy była to umowa ustna wkoncu to rodzina.…

Problem ze spłatą pożyczki od rodziny

Dzien Dobry Chciałem zapytać czy w naszym kraju są jakies przepisy chroniące wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Czy te przepisy…

Ochrona wierzyciela

Dzień Dobry Zdarzenie miało miejsce 9 lat temu..Mój wujo miał 2 kamienice których był właścicielem do 1960 roku. Potem został…

Umowa zmierzająca do popełnienia przestępstwa