Strefa klienta
Pomoc

Wyrok zaoczny z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Co to oznacza? Co mam zrobić z tym wyrokiem? Gdzie się udać?


Pytanie:

Odpowiedź:

NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ oznacza, że orzeczenie sądu jest prawomocne i natychmiast wykonalne. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.01.2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności/Dz.U. nr 17 poz.154 i 155/ - "niniejszy tytuł poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały". Klauzula wykonalności to stwierdzenie sądu, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania oraz to, ze dopuszczalne jest przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. PRAWO PRZEWIDUJE NADANIE WYROKOWI SĄDU RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚĆI DO WYSOKOŚCI 1 MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ. Z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,/ czyli pieczęć na przedniej stronie odpisu wyroku / nalezy się udać do komornika Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Tytuł egzekucyjny z tą klauzulą stanowi dla komornika dokument, na podstawie którego rozpocznie on egzekucje np. z konta bankowego dłużnika. "Wcześniej dobrze jest jednak odwiedzić z wyrokiem szefa, bo możliwe,iż spełni on świadczenie od razu , obawiając się /zresztą słusznie/ kosztów egzekucji komorniczej"- radzą specjaliści z Poradnika Gazety Prawnej/"Poradnik Gazety prawnej" nr 6/2005, s.36/.

Data odpowiedzi:

11-03-2005r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

108734

Podobne:

7 września został wydany wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności bez udziału pozwanego.15 września otrzymałem wyrok na pismie,31 październka chciałem…

Czy to jest właściwe postępowanie sądowe ?

Jeżeli mam klauzule wykonalności wyroku czy musze składać wniosek wszczęcie egzekucji komorniczej mam wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności o…

Jeżeli mam klauzule wykonalności wyroku czy musze składać wniosek wszczęcie egzekucji komorniczej mam wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności o wydanie rzeczy tj. samochodu po naprawie i zwrot kosztów procesu, czy w tej sytuacji mogę

Prośba o klauzulę wykonalności! Jak coś takiego napisać...?

Prośba o klauzulę wykonalności! Jak coś takiego napisać...?

Mam wyrok sądu pracy z dn. 12.04.2005 zasądzający zapłatę wynagrodzenia za pracę z rygorem natychmiastowej wykonalności. Do tej pory nie…

Mam wyrok sądu pracy z dn. 12.04.2005 zasądzający zapłatę wynagrodzenia za pracę z rygorem natychmiastowej wykonalności. Do tej pory nie otrzymałem zapłaty. Chcę prosić o poradę, co robić dalej.