Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek dla bezrobotnych a nagroda jubileuszowa


Pytanie:

Czy do stażu pracy uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej(która jest wypłacana w mojej firmie) zakład ma obowiązek zaliczenia mi okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych ? Podobno jest to obowiązek na mocy ustawy podobnie jak dla mężczyzn okres odbywania służby wojskowej,mimo ,ze nie jest to jednoznacznie uregulowane w regulaminie pracy.W regulaminie pracy w moim zakładzie ten punkt brzmi "do okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie okresy pracy u u wszystkich pracodawców stwierdzonych świadectwem pracy oraz okresy pracy w rolnictwie potwierdzone przez właściwe organy gminy lub sołectwa.Co zatem z okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Odpowiedź:

Obowiązek wliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresów niezbędnych do na nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wynika z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.). Jak wynika z podanego powyżej artykułu okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (np. nagrody jubileuszowej) oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując okres ten będzie zawsze wliczany do okresu niezbędnego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej - jako że obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.), nawet w przypadku nie wymienienia tego okresu w regulaminie pracy. W przypadku niewypłacenia przysługującej nagrody jubileuszowej przysługuje prawo jej dochodzenia w drodze postępowania sądowego.

Hasła:

zasiłek dla bezrobotnych, nagroda jubileuszowa

Data odpowiedzi:

08-04-2009r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

138756

Podobne:

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest zaliczany do wysługi lat ponieważ zależy mi czy otrzymam jubileuszówkę czy nie ?…

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest zaliczany do wysługi lat ponieważ zależy mi czy otrzymam jubileuszówkę czy nie ? Nie chcą mi zaliczyć tego okresu do dodatku za wysługę lat.

Czy do stażu wliczanego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ?

Czy do stażu wliczanego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ?

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza sie do nagrody jubileuszowej w nauczycielstwie

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza sie do nagrody jubileuszowej w nauczycielstwie

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy od kkórego zależy wypłata nagrody jubileuszowej.

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy od którego zależy wypłata nagrody jubileuszowej.