Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek opiekuńczy na żonę.


Pytanie:

Czy pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy nad chorą żoną i w jakiej maksymalnej wysokości.

Odpowiedź:

Pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad chorą żoną, jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę . Nieistotne jest jak długo trwa zatrudnienie (brak tzw. okresu wyczekiwania). Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad chorą żoną powstaje tylko wtedy, gdy żona w okresie choroby pozostaje z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym . Warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy żona pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym tylko przez okres choroby. Na okoliczność tą ubezpieczony musi złożyć stosowne oświadczenie. Dowodem stwierdzającym konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na odpowiednim druku ZUS. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad chorą żoną nie może przekraczać 14 dni w roku kalendarzowym (okres nie wykorzystany przepada – nie jest doliczany do roku następnego). Jeżeli chodzi o maksymalną wysokość zasiłku to wynosi on 80 % wynagrodzenia . Na koniec wskazujemy, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez pracodawcę (otrzymuje jego zwrot z ZUS), jeżeli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników, a w pozostałych wypadkach przez ZUS. Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r., tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 267 ze zmianami. PR.

Hasła:

zasiłek opiekuńczy

Data odpowiedzi:

31-01-2008r.

Działy prawa:

Numer porady:

135625

Podobne:

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Czy osobie innej niż spokrewniona w I stopniu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad chorą osobą (ciocią) ?

Jaki wymiar zasiłku opiekuńczego?

Jaki wymiar zasiłku opiekuńczego?

„Dodatkowy” zasiłek opiekuńczy

„Dodatkowy” zasiłek opiekuńczy

Czy mogę wziąć opiekę nad żoną ?

Czy mogę wziąć opiekę nad żoną ?