Strefa klienta
Pomoc

Zasiłek uzupełniający


Pytanie:

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Nabyłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy. Czy w razie podjęcia pracy na krótki okres, np. czterech miesięcy, będę mógł dalej pobierać zasiłek dla bezrobotnych? - STAŁY CZYTELNIK.

Odpowiedź:

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku. Gazeta Pomorska 26 Listopada 2004 r.

Hasła:

zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek uzupełniający

Data odpowiedzi:

26-11-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

105038

Podobne:

Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Nabyłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy. Czy w razie…

Zasiłek uzupełniający

Ile bezrobotny może dorobić do zasiłku dla bezrobotnych ?

Ile bezrobotny może dorobić do zasiłku dla bezrobotnych ?

Ile bezrobotny może dorobić do świadczenia przedemerytalnego. Drugie pytanie mój znajomy jest na zasiłku dla bezrobotnych czy może sobie coś…

Ile bezrobotny może dorobić do świadczenia przedemerytalnego. Drugie pytanie mój znajomy jest na zasiłku dla bezrobotnych czy może sobie coś do niego dorobić. Zasiłek jest niski a parę groszy by się przydało

Czy można dorabiać sobie do zasiłku dla bezrobotnych umową zlecenia. Mam możliwość pracy jako sprzątacz na niedzielnej giełdzie. Będzie to…

Czy można dorabiać sobie do zasiłku dla bezrobotnych umową zlecenia. Mam możliwość pracy jako sprzątacz na niedzielnej giełdzie. Będzie to około 250 zł.