Strefa klienta
Pomoc

Zatrudnienie stażysty


Pytanie:

Zarządzam małą firmą i chce zatrudnić na kilka miesięcy stażystę ( nieodpłatnie). Proszę o informację jakich formalności muszę dokonać oraz jakie ponoszę w związku z tym koszty.

Odpowiedź:

Rozumiem że chodzi Panu o umowę o staż absolwencki. Absolwent jest skierowany na staż na podstawie swojego wniosku lub z tytułu skierowanie go przez Urząd Pracy. Ze skierowaniem tym mamy do czynienia w sytuacji podpisania pomiędzy pracodawcą a Urzędem Pracy umowy, która przewiduje skierowanie absolwentów na staż do danego pracodawcy (w związku z tym musi Pan złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Pracy właściwego dla siedziby Pana firmy). Zazwyczaj w każdym urzędzie jest wyodrębniony dział , który zajmuje się tymi sprawami.
Staż u danego pracodawcy jest możliwy o ile:
a) w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych u niego pracowników nie uległa zmniejszeniu,
b) nie jest w stanie likwidacji czy upadłości,
c) i nie zalega z płatnościami na rzecz US i ZUS.
Umowa o staż absolwencki jest zawierana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie krótszy niż 3.
Szczegółowe zasady odbywania stażu zostały uregulowane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta z dnia 15 kwietnia 1996 r. (Dz.U. z 1996r. Nr 45, poz. 203).
Stypendium stażowe to 100% zasiłku dla bezrobotnych i wynosi obecnie 503,20 zł brutto na miesiąc. Stypendium wypłaca absolwentowi Urząd Pracy. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe opłaca urząd.

Data odpowiedzi:

29-04-2004r.

Działy prawa:

Pracy

Numer porady:

15007

Podobne:

Jestem zatrudniona na czas okreslony od 01.05.2004r. do 31.10.2004r. w ramach umowy absolwenckiej. Ponadto jestem w 16 tygodniu ciazy. Czy…

Jestem zatrudniona na czas okreslony od 01.05.2004r. do 31.10.2004r. w ramach umowy absolwenckiej. Ponadto jestem w 16 tygodniu ciazy. Czy w zwiazku z tym pracodawca ma obowiazek przedluzenia mi umowy o prace do momentu urodzenia dziecka?