Strefa klienta
Pomoc

Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi


Pytanie:

Został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym według starego adresu pozwanego. W tej sytuacji nakaz się uprawomocnił bez wiedzy pozwanego i do sądu został skierowany wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem i wnioskiem o zmianę właściwości sądu. Nakaz zapłaty został uchylony, a sąd przychylił się również do wniosku o zmianę właściwości. Na skutek zażalenia powoda sąd uchylił własne postanowienie na podstawie art. 395 § 2 kpc. Uczynił to w formie postanowienia bez uzasadnienia. W tej sytuacji pozwany skierował zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Niestety chyba pozostało ono bez rozpatrzenia i przesyłania akt do SO, bowiem sąd rejonowy rozpoczął postępowanie i wyznaczył termin rozprawy. Co można zrobić by sąd musiał rozpoznać jednak wniosek o przekazanie sprawy według właściwości?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 395 kodeksu postępowania cywilnego w razie złożenia zażalenia na postanowienia akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej. Jeżeli jednak zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Taka właśnie sytuacja musiała mieć miejsca w Państwa przypadku – sąd uznał, że zażalenie powoda jest uzasadnione i nie przesyłał akt sprawy do sądu wyższej instancji. Postanowienie wydane przez sąd pierwszej instancji po uchyleniu zaskarżonego postanowienia jest zaskarżalne na ogólnych zasadach, co oznacza, że jeżeli nie kończy postępowania w sprawie i nie służy na nie zażalenie na podstawie innych przepisów, będzie niezaskarżalne. Dominuje pogląd, że na postanowienie jedynie uchylające zaskarżone postanowienie zażalenie nie służy (Komentarz do art. 395 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008). Zatem na postanowienia sądu uchylające zaskarżone postanowienie nie przysługuje zażalenia i dlatego sąd nie rozpatrywał zażalenia pozwanego. Pozwany będzie mógł ewentualnie w apelacji podnieść kwestię, że jego sprawę rozpatrywał sąd niewłaściwy. JM

Hasła:

zażalenie

Data odpowiedzi:

27-07-2009r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

139472

Podobne:

Jak napisać zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych?

Jak napisać zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów sądowych?

witam do mojego poprzedniego pytania nr 230682 dotyczy wycofanie pozwu z SADU W CIESZYNIE pod wpływem obawy aresztowania z tytułu…

Zwolnienie z kosztów

NR1 NAPISALEM DO SADU W CIESZYNIE O ANULOWANIE KOSZTOW, PODAJAC TRUDNA SYTUACJE MATRIALNA 850 ZL RENTY SPLACAM KREDYT 18000ZŁ ,…

NR1 NAPISALEM DO SADU W C...

Problem z właściwością sądu

Problem z właściwością sądu