Strefa klienta
Pomoc

Zmiana siedziby spółki


Pytanie:

W umowie Spółki z o.o. dokonaliśmy zmian, m.in. zmiany siedziby spółki z Warszawy do Katowic. Większość udziałów w spółce posiada obcokrajowiec. W jakim terminie powinniśmy zgłosić zmiany w KRS? Czy w związku ze zmianą siedziby powinniśmy dokonać nowej rejestracji w sądzie gospodarczym w Katowicach, czy też stosownymi zmianami, tj. przesłaniem archiwum zajmuje się już sąd w Warszawie? Z jakimi opłatami wiąże się przerejestrowanie? W jakim terminie powinniśmy zgłosić zmiany w urzędzie skarbowym i czy zmienia się również obsługujący naszą spółkę urząd podatkowy?

Odpowiedź:

Zmiana siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawsze zmiany umowy spółki (bądź aktu założycielskiego) - sporządzonego w formie aktu notarialnego. Ostateczny termin na zgłoszenie takiej zmiany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 6 miesięcy. Po tym terminie sąd odmówi dokonania wpisu (art. 256 w związku z art. 169 kodeksu spółek handlowych). Niezależnie od powyższego w przypadku każdej zmiany obowiązuje instrukcyjny termin 7 dni na zgłaszanie wszelkich zmian do KRS. Zmianę siedziby zgłasza się w tym samym Krajowym Rejestrze Sądowy, w którym obecnie są prowadzone akta spółki. W razie wpisania przez KRS zmiany siedziby spółki sąd ten uzna swoją niewłaściwość miejscową i przekaże akta do sądu właściwego. Opłaty za taką zmianę w KRS wynoszą 400 zł opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty te koniecznie trzeba zapłacić z góry, przy wnoszeniu pisma sporządzonego na urzędowym formularzu. Ponieważ w przypadku zmiany siedziby spółki zmieni się również właściwy urząd skarbowy, niezbędne jest powiadomienie na odpowiednich formularzach o tym fakcie urzędów skarbowych. Podstawa prawna: kodeks spółek handlowych RW

Hasła:

zmiana siedziby

Data odpowiedzi:

20-03-2007r.

Działy prawa:

Cywilne Handlowe Podatkowe

Numer porady:

132995

Podobne:

Czy wspólnicy spółki z o.o. są zobowiązani do płacenia składek ZUS z tytułu udzału w spółce - chodzi o spółkę…

Czy wspólnicy spółki z o.o. są zobowiązani do płacenia składek ZUS z tytułu udzału w spółce - chodzi o spółkę której udziałowcami jest kilku wspólników?

Chciałabym się dowiedzieć co trzeba zrobić aby zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoscią?? Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć??

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania przedpłaty na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w związku z…

Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania przedpłaty na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w związku z nabyciem ww. usług oraz ustalenia miejsca opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług

Czy spółka z o.o., która nie podjęła działalności gospodarczej (nie ma rzadnych wierzycieli) może się zlikwidowac w jakiś uproszczony sposób,…

Likwidacja spółki z o.o.