Strefa klienta
Pomoc

Zniesienie współwłasności


Pytanie:

Jestem współwłaścicielem (1/2) zabudowań gospodarczych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze z czasów II wojny światowej. Sąsiadka jest właścicielką 1/2. Mamy wytyczony przez sąd sposób użytkowania działki. Na mojej części wybudowałam dom, który nie jest jeszcze ujawniony. W obecnej chwili sąsiadka wystąpiła do sądu o otrzymanie pozwolenia na budowę domu na wspólnej działce warunkiem jest jednak moja zgoda na przeniesienie wspólnego wjazdu na posesję. Wydaje mi się, że prawdziwym celem sąsiadki jest przejęcie starego domu, którego jestem właścicielką w 1/2. Ale usiłuje mnie zmusić do zniesienia współwłasności, abym poniosła koszty. Czy, gdy ujawnię nowy budynek jego wartość będzie brana pod uwagę w ewentualnym podziale działki? Czy sad może zmusić mnie do zgody na zniesienie współwłasności, nawet jeśli to sąsiadka wystąpi z wnioskiem?

Odpowiedź:

Prawo żądania zniesienia współwłasności przysługuje każdemu ze współwłaścicieli (art. 210 kodeksu cywilnego); wykonanie tego prawa poprzez żądanie wydania odpowiedniego orzeczenia przez sąd jest niezależne od zgody czy jej braku po stronie pozostałych współwłaścicieli; innymi słowy, jeżeli sąsiadka zechce wystąpić do sądu o zniesienie współwłasności, nie może Pan temu zapobiec. Oczywiście, jeśli dojdzie do podziału przedmiotu współwłasności, będzie brana pod uwagę całość jego wartości. Budynek wybudowany na nieruchomości wspólnej jest jej częścią składową i musi zostać potraktowany jako nakład poczyniony przez Pana na nieruchomość wspólną. Jakikolwiek sposób podziału nieruchomości zostanie przyjęty, poczynienie przez Pana takowego nakładu działa na Pańską korzyść we wzajemnych rozliczeniach między współwłaścicielami. Tak więc prawidłowa wycena nieruchomości w każdym przypadku działać będzie na Pańską korzyść – sugerowałbym zawnioskować w toku postępowania działowego o opinię biegłego w tym zakresie.

Hasła:

zniesienie współwłasności

Data odpowiedzi:

25-12-2004r.

Działy prawa:

Postepowanie cywilne

Numer porady:

106084

Podobne:

Jestem współwłaścicielką 1/8 nieruchomości w postaci działki oraz budynków. Pozostali trzej współwłaściciele postanowili sprzedać nieruchomość wraz z zabudowaniami, Ja postanowiłam,…

Podział nieruchomości

Jakie dokumenty muszę przedstawić jako załączniki we wniosku do Sadu o zniesienie współwłasności, mając udział w spadku w nieruchomości?

Podział majątku spadkowego

witam,niedługo odbędzie się 4-ta nasza sprawa o podział majątku.Sprawę założyła żona.Po rozwodzie dzieci przyznał mi sąd,z 17-latkiem mieszkam razem w…

Podział majątku

Korzystanie ze wspólnego samochodu

Korzystanie ze wspólnego samochodu