Strefa klienta
Pomoc

Zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnienie lokalu


Pytanie:


Odpowiedź:

Zniesienie współwłasności  nastąpić w drodze umowy (w formie aktu notarialnego) lub na mocy orzeczenia sądu. Sposoby są trzy.
a) Podział fizyczny nieruchomości. Oczywiście nie można tu mówić o podziale domu w sposób ścisły. Jednakże termin: podział fizyczny domu oznacza wyodrębnienie lokali. Aby można wyodrębnić lokale i ustanowić je odrębnym przedmiotem własności muszą być spełnione pewne przesłanki:
- musi to być wydzielona w obrębie budynku trwałymi ścianami izba lub zespół izb
- przeznaczonych na stały pobyt ludzi
- które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Odrębna własność lokalu łączy się ze współwłasnością gruntu na jakim stoi budynek, w którym lokal się znajduje. Na to postępowanie może mieć wpływ wspomniana przez Panią kwestia garażu. Ponieważ - jak rozumiem - jest to załatwiane w postępowaniu administracyjnym, to sąd może zawiesić postępowanie do czasu wydania decyzji administracyjnej przez właściwy organ, jeżeli orzeczenie sądu zależy od tej decyzji.
b) Przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli (lub na współwłasność kilku z nich). Takie zniesienie współwłasności jest z reguły stosowane w przypadku lokali, gdy podział fizyczny nieruchomości jest niezgodny z planem miejscowym, jak też w przypadku nieruchomości praktycznie niepodzielnych obejmujących warsztaty usługowe czy produkcyjne. W przypadku przyznania rzeczy jednemu lub kilku ze współwłaścicieli, pozostali otrzymują równowartość swych udziałów w postaci spłat w pieniądzu. Gdy zostały ustalone spłaty, sąd oznacza także termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczania odsetek , a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. Rozłożenie spłat na raty nie może przekraczać dziesięciu lat.
c) W postępowaniu sądowym zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej (uregulowaną przepisami k.p.c.) następuje przede wszystkim, gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do takiego zniesienia współwłasności. W razie braku takiego wniosku sąd zniesie współwłasność przez sprzedaż rzeczy, jeżeli nie da się jej podzielić, a okoliczności konkretnego wypadku przemawiają za takim załatwieniem sprawy, a nie za przyznaniem rzeczy jednemu lub niektórym współwłaścicielom (np. żaden ze współwłaścicieli nie jest w stanie ponieść ciężaru spłat). Sprzedaż rzeczy następuje w trybie postępowania egzekucyjnego, a więc w zasadzie w drodze licytacji.

Zniesienie współwłasności nieruchomości omówiłem w odpowiedzi udzielonej 10 października 2002 r. Czy moja siostra ma prawo sama zadecydować o podziale domu?

Hasła:

zniesienie współwłasności, wyodrębnienie lokalu

Data odpowiedzi:

15-07-2010r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

2198

Podobne:

Od 40 lat moja siostra z rodziną zamieszkuje część domu naszych rodziców . W dugiej części znacznie mniejszej zamieszkuję ja…

...

36 lat temu zbudowalismy z zoną dom na placu należącym do mojej matki. Pozwolenie budowlane uzyskalismy na nasze nazwisko. Dom…

Zasiedzenie własności nieruchomości

Pytanie dotyczy wyodrębnienia własności lokalu w dobudowanej części budynku mieszkalnego położonego na gruntach stanowiących nieruchomość wspólną wspólnoty mieszkaniowej. Stan faktyczny…

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Dzękuje za odnosnik do lektury. Wyczytałem ze w przypadku podziału fizycznego nieruchomości teren na której znajduje się nieruchomość nie podlega…

Odrębna własność lokalu