Strefa klienta
Pomoc

Zniesławienie


Pytanie:

Mam pytanie dotyczące oskarżenia o zniesławienie. Jest ono przestępstwem czy wykroczeniem? Jaka grozi za nie kara i w jakim kodeksie mogę szukać artykułów z nim związanych. Jeśli do zniesławienia doszło w miejscowości pozwanego to czy rozprawa może odbyć się w miejscu gdzie zamieszkuje oskarżyciel ?

Odpowiedź:

Przedmiotem czynu zabronionego z art. 212 k.k. polegającego na zniesławieniu ( w obecnej wersji kodeksu karnego – pomówienia) jest dobre imię, dobra opinia jednostki, grupy osób lub instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Jest to występek ścigany z oskarżenie prywatnego. Nie jest to wykroczenie. Sprawa będzie toczyć się przed sadem rejonowym a nie przed sądem grodzkim. Osoba dopuszczająca się takiego czynu w zależności od okoliczności popełnienia podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli natomiast zniesławienie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zniesławienie polega na pomawianiu podmiotu o takie postępowanie lub o takie właściwości, które mogą poniżyć pomawianego w opinii publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowania danej funkcji, wykonywania danego zawodu, zajmowania stanowiska lub prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej. Ustaleni co może daną osobę poniżyć w opinii ogółu należy przeprowadzić w oparciu o przyjęte oceny społeczne z zastosowaniem zasad wiedzy i doświadczenia życiowego. Pomówienie musi mieć charakter wypowiedzi o faktach- a nie formę czystej oceny- ponieważ zasadą jest iż wypowiedzi cenne nie mogą stanowić zniesławienia( opinia taka jest reprezentowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka). Tak wiec wygłaszanie własnej, negatywnej, niezbyt grzecznej opinii o kimś, o jego cechach charakteru nie może być potraktowane jako pomówienie i stanowić występku z art. 212 k.k., dopóki nie będzie to poparte wypowiedziami o faktach. Taka opinia o kimś może natomiast wypełnić znamiona występku z art.. 216 k.k.- czyli zniewagi. Zniewaga skierowana jest przeciwko godności osobistej człowieka, a więc przeciwko jego subiektywnie odczuwanemu poczuciu własnej wartości. Kodeks Karny nie określa dokładnej czynności czasownikowej , ograniczając się do użycia w treści przepisu słowa „ znieważa”. Zwrot ten jest rozumiany jako zachowanie demonstracyjnie i dobitnie ukazujące pogardę w stosunku do danej osoby. Może to być epitet słowny, obelżywy gest. Aby ktoś dopuszczający się zniewago poniósł odpowiedzialność karną konieczne jest, aby zniewaga nastąpiła w obecności adresata słów albo w miejscu publicznym- dokonana w takim zamiarze aby treść zniewagi do adresata dotarła. Zniewaga jest podobnie jak pomówienie występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego. Sankcja karna to: grzywna lub ograniczenie wolności, a w przypadku zniewagi dokonanej z zastosowaniem środków masowego komunikowania grozi za nią grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.

Hasła:

zniesławienie

Data odpowiedzi:

09-12-2004r.

Działy prawa:

Karne

Numer porady:

105701

Podobne:

Znieważanie za względu na orientację seksualną

Znieważanie za względu na orientację seksualną

Witam! Zamierzam wytoczyć sprawę z oskarżenia prywatnego o ~ zniesławienie (art. 212§4) ~ zniewaga (art. 216§5) Prosił bym o opinię…

Sprawa z oskarżenia prywatnego.

mam takie pytanie jak mogę założyć sprawę o zniesławienie mojej rodziny. Sytuacja jest taka mam sąsiadów,którzy posądzili mnie o znecanie…

Odpowiedź udzielona tylko użytkownikowi

Witam. Czy składając pismo do Prokuratury z prywatnego oskarżenia mogę ująć cała sytuację opisowo własnymi zdaniami czy też lepszym rozwiązaniem…

Czy składając pismo do Prokuratury z prywatnego oskarżenia mogę ująć cała sytuację opisowo własnymi zdaniami czy też lepszym rozwiązaniem byłoby operowanie paragrafami? Czy pismo powinno być w miarę krótkie - treściwe? Dodam, że nigdy ni